Webbprojekt för global hisstillverkare

Cibes är en global hisstillverkare som finns representerade i stora delar av världen under flera varumärken. Triggerfish fick i uppdrag att ta fram nya webbplatser för flera marknader.

Olika marknader med olika behov.

Tillsammans med Cibes centrala marknadsavdelning tog Triggerfish fram koncept, design, UX och en teknisk plattform som skulle stödja de olika marknaderna.

  • Strategi och analys av Cibes målgrupper och marknader
  • Koncept och design
  • Teknisk produktion

Om projektet

Cibes hissar används av både privatpersoner, företag samt kommunala kunder. Cibes agerar på en global marknad  där varje marknad är vitt skild från den andra. Målet är att webbplatsen skall kunna hantera de olika marknadernas behov samt stödja säljprocessen för de olika målgrupperna. Det blev spännande.

Tillvägagångssätt

Triggerfish tog sig an uppdraget genom att initialt dyka ner i både kundernas behov och de olika marknaderna. Förstå hur kunderna agerar på olika marknader för att därefter börja jobba med designprocessen.

Marknadsteamet på Cibes jobbade nära Triggerfish i både förankrings- och designprocessen. Utrullning till de olika marknaderna har skett löpande.

Intresserad av ett samarbete?

Hör av dig till mig för att diskutera ert projekt eller önskemål.

Jakob Pernvik
VD/Strateg
jakob.pernvik@triggerfish.se
+46 (0) 706 05 59 63

Jakob Pernvik