Sveriges största miljöorganisation

Naturskyddsföreningen är med sina över 200 000 medlemmar Sveriges största miljöorganisation och en av Sveriges största folkrörelser. Engagemanget hittas i hela landet, organisationen är uppdelad på 24 länsförbund och 270 lokala kretsar. Ända sedan 1909 har de träget arbetat för natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

2 webbsidor på naturskyddsföreningens webbplats

Mångårigt webbprojekt med flera utmaningar

Det är inte en överdrift när vi säger att det här var ett omfattande projekt. Innan vi började hade Naturskyddsföreningen över 100 000 webbsidor. Dessutom hade webbplatsen relativt spretig arkitektur, en bristfällig plattform, flera utmaningar kring insamlingsarbetet, saknade bildmanér att luta sig mot och präglades av ett inifrånperspektiv på organisationen, som har många olika prioriterade sakfrågor och verksamhetsområden.

Innan vi tog vid hade Naturskyddsföreningen tagit fram en övergripande webbstrategi tillsammans med en annan byrå. Syftet var att identifiera hur de på olika sätt kunde förbättra sin digitala närvaro. Vi inledde vårt samarbete som handlade om att göra verklighet av strategin. Vårt första fokus blev att analysera hur behoven hos olika delar av föreningens verksamhet såg ut och enas om lösningsförslag.

  • Analys och strategi
  • Koncept
  • Design
  • Teknisk produktion

Delprojekt en framgångsfaktor

Naturskyddsföreningens rikskansli består av ett antal olika avdelningar, vilket också återspeglade sig på webbplatsen. Att utnyttja det och göra delprojekt av helheten var därför en tes som vi snabbt började arbeta efter. Vi drev workshopar med respektive avdelning, både under en förstudie- och sedan en designfas.

Utifrån kraven påbörjades sedan ett gediget designarbete där skisser itererades framgångsrikt inom respektive delprojekt.

Det här var mycket värdefullt, både för Naturskyddsföreningen eftersom alla blev involverade i ett tidigt skede, och för oss på byrån för att få en samlad bild av alla krav och önskemål.

Hub-sidor baserade på psykografi

En del av webbstrategin var att jobba med en psykografisk målgruppsindelning. Det innebar att vi tog hänsyn till både likheter och olikheter hos olika grupper av besökare och lade fokus på avgörande faktorer för Interaktion, såsom kunskap, intresse, grad av drivkraft och kännedomsnivå. Utifrån detta skapade vi landningssidor för respektive arbetsområde, exempelvis Biologisk mångfald och Hav och vatten, där vi samlade artiklar, aktiviteter och evenemangshändelser.

Effektmål för projektet

Förbättra kundresan

Den nya webbplatsen skulle uppfattas som enkel och intuitiv för respektive definierad målgrupp. Till vår hjälp skapade vi kundresor där målgrupperna strukturerat kartlades utifrån behov och mål.

Öka insamlingen

Naturskyddsföreningen driver ett omfattande och viktigt arbete som kräver finansiella medel. Medel som föreningen framförallt får genom att människor och företag engagerar sig, genom att bli medlemmar, handlar i deras webbshop eller ger bidrag. Genom smart konvertering skulle därför webbplatsen optimera finansiella medel.

Skapa ökat engagemang

Webbplatsen behövde vara ett givet nav i arbetet med att driva stora som små miljöfrågor. Oavsett hur mycket du som besökare vill bidra så ska det finnas något där för dig. Allt från att passivt bidra till en bättre biologisk mångfald genom att INTE klippa gräset hemma, till att vara aktivt delaktig i en krets i Sveriges största folkrörelse eller skriva på en namninsamling för att stoppa PFAS-kemikalierna. Inspirationen, verktygen och utrymmet skulle finnas där på webben.

Sprida kunskap

Naturskyddsföreningen står för information som bygger på forskning och fakta och är därför en viktig spelare när det kommer till att sprida kunskap i vårt samhälle. Att skapa koncept och platser för den typen av kommunikation på webben blev därför även det ett mål.

Integrationer mot både affärssystem och bank

Den största integrationen gjordes mot Naturskyddsföreningens affärssystem Multisoft, ett system som rikskansliets medarbetare själva var vana vid och därmed blev utgångspunkten för oss. Alla gåvor, medlemskap och kalenderhändelser skapas nu där och synkas till webbplatsen. I samband med detta har även integrationer gjorts med Scrive, Swedbank Pay och Billecta för att göra flödet så smidigt som möjligt för användarna. Vi kopplade även på Bra Miljövals produktregister, förbättrade sökfunktionen och gjorde integrationer med Active Campaign för hantering av nyhetsbrev och kampanjer.

Mot nya äventyr tillsammans

Tillsammans med Naturskyddsföreningen fortsätter vi nu att vidareutveckla både funktioner och upplevelse. Kampanjsidor, webbshop och löpande uppföljning av mål ligger närmast till hands. Vi ser fram emot resan och tackar för förtroendet att även framöver dra vårt strå till stacken i att göra världen till en lite bättre plats.

Vi valde Triggerfish för att de är experter på WordPress och vana att arbeta med insamlings- och engagemangsfrågor. I och med lanseringen av nya naturskyddsforeningen.se har vi nu en bra plattform att stå på inför vårt fortsatta arbete med att ta ett mer samlat grepp om Naturskyddsföreningens digitala kommunikation.