Målgruppsanalys

Varför gör egentligen dina användare som de gör? Målgruppsanalysen ger dig svaret. Med vår välbeprövade analysprocess lär du känna dina målgrupper och får hjälp att omsätta insikterna till en digital strategi.

Så jobbar vi med målgruppsanalys

Det kanske starkaste verktyget du har för att optimera dina digitala kanaler är att förstå dina användares beteenden och göra allt du kan för att göra deras upplevelse bättre, snabbare, tydligare eller kanske roligare. En målgruppsanalys ger dig djupgående förståelse om hur dina användare interagerar med din webbplats, från första klick till konvertering. Analysen hjälper dig också identifiera problemområden eller missade möjligheter. Det är helt enkelt en riktigt bra investering vid starten av ett projekt.

Målgruppsanalysen börjar med inläsning

När vi börjar samarbetet med dig som kund är det givetvis helt avgörande att vi läser in oss på det ni själva redan vet. Det handlar ofta om marknadsplaner, kundundersökningar, intervjuer och andra strategiska dokument. Ibland vet ni mycket, då behövs datainsamling och workshops i lägre utsträckning. Om vi ska göra målgruppsanalysen från grunden är det primärt följande tre delar vi kikar på.

1. Analyserar målgrupperna utifrån data

Här blir (som så ofta) Google Analytics vår bästa vän, verktyget ger oss ovärderliga insikter kring hur målgrupperna rör sig på sidorna och var de kommer ifrån. Vi kollar exempelvis på detta:

Analys av trafik

  • Hur ser nuvarande trafik ut? Vilka trender ser vi och hur kvalitativ är den?
  • Hur engagerad är olika besökskategorier?
  • Vilken trafik genererar bäst resultat?

Analys av content

  • Vilket content “fungerar” bäst för vilka målgrupper?
  • Vilket content används/används inte? Vilka slutsatser kan vi dra av insikterna?
  • Vilka är de mest och minst populära landningssidorna?

Analys av enheter

  • Hur skiljer sig användarbeteenden när de använder mobil, desktop eller surfplattor?

2. Boostar målgruppsanalysen med workshops

Data i all ära, men att få diskutera och fundera tillsammans med er är en oumbärlig källa till kunskap. Vi genomför därför en eller flera workshops, allt beroende på behov. Till workshopen tar vi med oss insikter från målgruppsanalysens datainsamling, dessa blir diskussionspunkter som vi metodiskt går igenom. Målet är att du går därifrån med mer insikter, förankrade lösningsförslag och stort engagemang för det som ska göras.

3. Insikterna tas vidare i en digital strategi

När målgruppsanalysen är klar sammanställer vi allt till ett pedagogisk material som blir grundbulten i er digitala strategi.

Saknar du en gedigen målgruppsanalys?

Vi hjälper dig gärna att göra analysen och ge dig rekommendationer på hur du optimerar upplevelser för dina målgrupper.

Kontakta oss