Tillgänglighet och WCAG

Alla webbplatser och tjänster vars finansiella ekonomi baseras på offentliga medel måste enligt webbdirektivet följa WCAG. En tillgänglig webbplats är en vinst för alla användare, oavsett nedsättning eller hinder, och maximerar värdet av er webbutveckling.

Design, teknik och content

Att tillgänglighetsanpassa din webbplats, tjänst eller app spänner över tre olika delar.

  1. Design
  2. Teknik
  3. Content

Helhetsgreppet är nödvändigt eftersom det är dessa delar tillsammans som ökar möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.

Därför ska du ha en tillgänglig webb

  • En femtedel av alla besökare på en webbplats har någon form av nedsättning som gör att de har svårt att ta till sig innehållet på en webbplats. Det är därför många möjligheter som går förlorade om du inte skapar upplevelser som riktar sig mot alla.
  • Tillgänglighetsanpassade upplevelser har visat sig uppskattas av Google eftersom de bygger på klok logik och användarvänlighet.
  • Syftet med en webbplats är att agera plattform för diverse budskap. Om budskapet går förlorat har du inte skapat något värde för kunden. Tillgängliga webbar når ut, når fram och tar dina besökare dit du vill.

Design som uppfyller kraven

Triggerfish tar hänsyn till en rad olika perspektiv för att säkerställa att designen uppfyller samtliga krav enligt direktivet. Generellt handlar det om att designa väldigt tydligt, logiskt och enkelt.

Exempel på aspekter som vi berör:

  • färgskalor och kontraster
  • text på bild
  • tydlig struktur
  • eliminering av distraherande element

Det som för dig kan kännas som en djungel av riktlinjer, är för våra duktiga utvecklare vardag. Här delar de med sig av en mängd tips kring hur du bör tänka om design och tillgänglighet:

Så kan du testa din webbplats för WCAG 2.1 AA
Ett snack om WCAG för designers

Vi testar med riktiga användare

Triggerfish jobbar nära en samarbetspartner som är expert på att testa webbplatser för WCAG. De använder sig av faktiska användare vilket har visat sig vara värdefullt för att säkerställa att vi inte bara följer lagen, utan faktiskt lyssnar på användarna och skapar bra upplevelser.

Lär dig mer om webbdirektivet och WCAG

Web Content Accessibility Guidelines