Den 1 januari 2019 trädde EU-direktivet om tillgänglighet i kraft. Sedan dess har det ställts högre krav på att webbplatser, appar och dokument ska vara anpassade efter alla användare, inklusive de med någon form av nedsättning. Webbdirektivet är dock otroligt omfattande. Därför kommer här en händig checklista som hjälper dig bocka av det viktigaste när du testar din webbplats för WCAG 2.1 AA.

WCAG är för alla

Visste du att så många som 20% av alla besökare på en webbplats har en nedsättning av något slag? Eftersom det är så pass vanligt är det helt avgörande att alltid utgå från att bygga lösningar, oavsett om det är webbplatser, appar eller enskilda dokument, som alla kan tillgodogöra sig. Det här maximerar värdet av er webbutveckling och ökar samtidigt möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.

En nedsättning kan till exempel vara:

Vad är egentligen WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationellt etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Rekommendationerna innehåller 78 kriterier som är indelade i tolv riktlinjer som i sin tur kategoriseras inom fyra övergripande principer: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Du kan läsa mer om webbdirektivet och WCAG här: https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

Checklista för manuell testning av WCAG 2.1 AA

Lever din webbplats upp till direktivets krav? Börja testa med hjälp av dessa punkter.

Bilder

Video

Färger

Tabeller

Listor

Zooma

Tangentbordsstyrning och fokus

Innehåll, navigering och sök

Hoppa över innehåll

Sidtitlar

Länkar

Rubriker

Språk

Kompatibilitet

Validerar koden

Rent allmänt är ett bra tips att sträva efter att skriva så semantisk html-kod som möjligt. Vid behov kan man utnyttja ARIA-attribut (HTML kod innehållandes en uppsättning attribut som definierar sätt att göra webbinnehåll mer tillgängligt) men man kommer ganska långt även utan dem.

Här hittar du tips på ställen där du kan validera kod:

Verktyg för automatisk testning

Om du är osäker på hur din webbplats står sig i förhållande till direktivet så är det bra att testa av den, både manuellt (med hjälp av checklistan ovanför) och automatiskt. Gör det innan du börjar och självklart efter genomfört jobb, då får du svart på vitt att dina insatser ger resultat.

Följande verktyg rekommenderar vi:

Vi arbetar med WCAG utifrån tre aspekter

Utmaningen, och tjusningen, med WCAG är att direktivet skär genom alla tre aspekterna av en webbplats. Det ställer krav på både utvecklaren, designern och den som är ansvarig för innehållet. Det kräver löpande ett nära samarbete under utvecklingsfasen, något vi kommit att bli väldigt bra på eftersom vi ofta jobbar med många WCAG-anpassade webbplatser parallellt.

WCAG är inte raketforskning, egentligen…

…fast vi vet att det kan kännas så. Det är mycket att tänka på och därför finns vi självklart här om du behöver hjälp på traven. Vårt bästa tips är att ta en sak i taget, att lugnt och metodiskt ta sig igenom alla steg. När du är ute på andra sidan kommer du ha en webbplats som är betydligt bättre för ALLA dina användare och det är den stora vinsten! Lycka till och tveka inte att höra av dig om du har frågor.