Digital strategi och koncept

Din digitala närvaro ska bygga på medvetna val, val som mejslats fram utifrån analyser och insikter. Utifrån dem skapar vi en digital strategi som blir vägledande för projektet, varumärket och kommande samarbete.

Ger dig vägledning från start till mål

Vi ser strategin som ett stöd, inte bara för vårt samarbete utan även för dig och din webbplats roll i er verksamhet. Den kan fungera som ett underlag till budget och resursfördelning och ofta bidra till en ökad förståelse för webbplatsens roll i din verksamhets ekosystem. En väl genomarbetat strategi ger oss helt enkelt vägledning – från början till slut.

Det här innehåller en digital strategi

Omfattningen av strategin kan variera. Förutom att den givetvis visar hur och när saker ska göras samt vem som är ansvarig så innehåller den också ofta följande:

  • Mål och syfte med projekt och digital närvaro
  • KPI:er som matchar mot övergripande projektmål och effektmål
  • Definition av målgrupper: vilka de är, vad de vill och vad de söker
  • Konverteringsstrategi
  • SEO-strategi
  • Innehållsstrategi
  • Konkurrensstrategi
  • Tekniska krav
  • Användarnas behov (User Stories)

Grundas med insikter, toppas med erfarenhet

Strategiarbetet utgår alltid från vad vi lärt oss om dig genom tidigare analyser och insikter. Sedan kombinerar vi detta med vår erfarenhet av vilka lösningar som är bäst lämpade utifrån användarvänlighet, tillgänglighet och webbstandard. Och erfarenhet, det har vi gott om.

Går hand i hand med dina mål

Den digitala strategin ska matcha din verksamhet och hålla för löpande och långsiktigt arbete. Det är viktigt att den följer er vision och att delmålen ligger i fas med era mer långsiktiga mål. Den ska beskriva hur din webbplats stöttar din verksamhet och hur den förhåller sig till andra digitala kanaler.

Följs upp och blir en gemensam långsiktig investering

En avgörande del i vår gemensamma plan framåt är uppföljning och proaktivt arbete. Efter lansering gör vi löpande djupgående analyser som mynnar ut i förbättringsarbeten, både kring stort och smått. Det här arbetssättet gör att vi kan förbereda oss på eventuella problem som kan dyka upp längs vägen. Vi håller oss också uppdaterade kring bolagets interna utveckling, marknaden, konkurrenter och teknisk utveckling för att säkerställa att vår strategi fortfarande är rätt väg att gå.

Kört fast?

Kom loss i strategiarbetet tillsammans med våra kunniga projektledare.

Kontakta oss