Webbanalys

Grunden till ett lyckat projekt är webbanalysen. Ju mer vi vet om er verksamhet och er digitala närvaro, desto bättre möjligheter har vi att förbättra den. Vi gör dessutom webbanalyser som du förstår och kan tolka, bara en sådan sak.

Webbanalyser hjälper dig ta välinformerade beslut

Datadrivna beslut är vår core. Webbanalysen är basen. Vi använder en mängd olika verktyg och tekniker för att genomföra en analys, exempelvis Google Analytics, Hotjar och SEO-analyser. Genom att noggrant övervaka trafik och beteenden kan vi identifiera svaga punkter, förbättringspotential och hitta nya möjligheter. Vi samlar in och analyserar data; exempelvis var besökaren kommer ifrån, hur de navigerar, vilka sidor som poppar och vilka som fallerar samt kikar på hur länge besökaren hänger kvar. Under ett nytt projekt kan vi även göra en analys av WCAG (tillgänglighetsanpassning) och förbättra det som behövs för att uppfylla alla krav.

Vi analyserar din webb, men också din vardag

Alla verksamheter är unika och dess digitala närvaro likaså. Tack vare att vi jobbat med hundratals olika företag, bolag och organisationer genom åren vet vi att det bästa sättet att förstå er vardag är att djupdyka rakt in i den. Varje samarbete inleds därför med en rad workshops. Tillsammans vrider och vänder vi på argument, vi frågar och ifrågasätter, utmanar och utmanas och dokumenterar slutligen alla insikter för att enkelt och effektivt kunna se både helheten och detaljer.

Vad händer efter att vi genomfört en analys av webbplatsen?

Det enkla svaret stavas TA ACTION. För utan action blir en webbanalys inte värd någonting. Webbanalysen ger oss insikter som sedan används för att exempelvis optimera köpmönster, kundupplevelse, sidhastighet, innehåll eller konverteringspunkter.

Efter lansering fortsätter vi arbetet med att utvärdera och förbättra webbplatsen genom bland annat konverteringsoptimering och datavisualisering.

Du bestämmer webbanalysens omfattning

Den digitala mognaden eller behovet av stöttning skiftar i alla verksamheter vi jobbar med. Många önskar större förarbete medan andra redan gjort ett gediget jobb på egen hand, kanske tillsammans med en varumärkesbyrå. Då handlar det om att överföra alla insikter till oss på Triggerfish så att hela projektgruppen har samma kunskapsnivå när startskottet går. Vi lägger helt enkelt ribban på en nivå som passar dig.

Få experthjälp med webbanalysen!

Just nu får du våra mest efterfrågade analys-tjänster paketerade i en oslagbar kombo. Få GA uppsatt, mätpunkter framtagna och dashboards på plats!

Till erbjudandet