WordPress Headless

Större frihet, ökad hastighet och effektivare informationshantering. Fördelarna är många för dig som kund om du använder ett headless CMS. På Triggerfish jobbar vi med WordPress headless, använder React och Next.js i front-end och är dessutom utbildade i NodeJs.

Vad är WordPress Headless?

Tidigare har i princip alla webbplatser utvecklats med teman och mallar där information presenteras inom ramen för samma platform. Med hjälp av headless-lösningar bryter man upp det hela. I grunden innebär det att du särskiljer på CMS:et och front-end. CMS:et, i vårt fall WordPress, ansvarar för att tillhandahålla en god redaktionell upplevelse och att leverera data till front-end via ett API-gränssnitt. API:et blir den centrala delen, bryggan som kopplar samman CMS:et med det som visas utåt för besökaren.

5 anledningar varför du ska välja WordPress headless

1. Ökar hastigheten och gör Google glad

Webbplatser som byggs i enlighet med headless får generellt snabbare svarstider vilket både dina användare och därigenom Google uppskattar.

2. Minimerar dataöverföringen

Front-end laddar bara in den absolut minsta möjliga koden för varje sida och kan även avgöra vilken kod som kommer behövas på nästa sida innan användaren till exempel klickar på en länk.

3. Ger både dig och oss större frihet

Med en headless-lösning blir du mindre låst till mallar och jobbar istället mer med komponenter och blocks.

4. Kan använda samma data på flera ställen

Tack vare arkitekturen API-first kan vi mycket enklare hämta information från underliggande system och använda den till flera olika tjänster. Informationen från CMS:et kan exempelvis användas till både webb, app och en kampanj och hämtas via samma API.

5. Enklare att byta ut system och integrera nya system

En av de mest kostsamma misstag som företag gör är att bygga in sig i sitt system. Med headless får du bättre möjligheter att justera efterhand, exempelvis koppla på en betallösning.

Vi arbetar med React och Next.js

Vi har valt att använda React och Next.js i front-end eftersom vi tycker att det är två riktigt roliga tekniker. Vårt front-end team är dessutom utbildade i NodeJs. React är väletablerat och samtidigt utvecklas det ständigt till det bättre i en bra takt. Tillsammans med Next.js blir det en mäktig kombination, både för er och för oss.

WordPress är fortfarande WordPress

En viktig poäng är att WordPress som du känner det fortfarande är samma WordPress. Som administratör redigerar du content på exakt samma sätt som tidigare. Vi jobbar både med blockeditorn (tidigare Gutenberg) och ACF och utgår alltid från att ta fram den enklaste lösningen för dig som redigerar innehåll.

Nyfiken på headless?

Hör av dig om du funderar på hur WordPress headless skulle kunna effektivisera din webbplats.

Kontakta oss