Sätta mål

Allt går att mäta. Men vill du verkligen mäta allt? Vi hjälper dig vaska fram vad som är värt att mäta för just dig. Du får en effektiv mätstrategi och relevanta mätpunkter som ger dig underlagen du behöver för att skapa förändring och förbättring.

Vart är ni påväg?

För oss innebär ett målstyrt arbete en metodik som ger dig som kund möjlighet att bestämma vart ni är på väg och varför. För att lyckas med målstyrning behöver vi, du som jobbar med webbplatsprojektet och de som kan tänkas ansvara för digital kommunikation överlag ha en gemensam bild av vilka steg ni (och vi) ska ta för att uppnå er verksamhets målbild, både på kort och lång sikt. De här övergripande målen är grunden för hur vi kan ta er digitala närvaro framåt.

Börjar med att sätta webbplatsens mål

Utifrån de övergripande målen genomför vi workshops för att definiera vad vi kallar för webbplatsmål. Syftet med dessa mål är att de enkelt ska kunna översättas till digitala lösningar och vara tydligt kopplade mot de övergripande målen.

Vikten av att formulera både projektmål och effektmål i webbprojekt

Konkretiserar KPI:er

Nästa del handlar om att sätta KPI:er på webbplatsmålen. KPI:erna blir långsiktigt viktiga att jobba med. Vi visualiserar dem i en dashboard för att synliggöra för alla inblandade hur väl webben stödjer de övergripande målen. Förutom att dashboarden bli ett viktigt verktyg för det dagliga arbete, är vår ambition också att du som sitter i styrelse och ledning kan använda insikterna i ert framtida strategiska och operativa arbete.

Så här jobbar vi med att visualisera data

Vi rekommenderar också att våra kunder bestämmer mål i form av numeriska värden. De blir indikatorer som hjälper oss att på ett enkelt sätt jämföra nya och gamla webbplatsen och därefter bestämma förbättringsområden.

Spikar segmentering

Slutligen identifierar vi segment för analys, det vill säga vilka är de viktigaste segmenten att fokusera på för varje mål. Det kan vara vissa trafikkällor, önskade typer av målgrupper eller primära målgruppers beteenden. Målet är att säkerställa att vi stödjer dem.

Vill du veta mer?

Hör av dig så kan vi snacka vidare om hur ett målstyrt arbetssätt kan hjälpa just din verksamhet.

Kontakta oss