Innehållsstrategi för webb

Innehållsstrategi för webben handlar om att utveckla och genomföra en plan för att skapa och distribuera relevant och engagerande innehåll på webbplatsen. En välutvecklad innehållsstrategi kan stärker företagets varumärke och bidra till att öka dess trovärdighet och auktoritet på nätet.

Innehållsstrategi – basen för dina texter

De flesta webbprojekt börjar med en inventering av vad som finns på din webbplats idag. Vad ska flyttas eller tas bort? Vad behöver skrivas nytt? Vi skapar sedan en plan som grundar sig i den digitala strategin där vi tillsammans har kommit fram till vad du vill förmedla och hur det stöttar dina mål.

Men att skapa innehåll för webben är också att skapa innehåll för människors beteenden. Vi börjar därför med en grundlig analys av ditt företags målgrupp och behov samt skapar oss en förståelse för er nuvarande situation. Därefter utvecklar vi en innehållsstrategi som är skräddarsydd efter ditt företagets unika behov och mål.

Sitemap och innehållsstrategi går hand i hand

När strategin finns på plats går vi till handling och omvandlar teori till praktik i form av en sitemap. Den utgår från SEO, ditt erbjudande, dina målgrupper, nuläge och önskat läge och hjälper oss att se helheten av din webbplats.

Innehållsplan en del av strategin

En viktig del av vår process är att utveckla en contentplan som inkluderar en lista med ämnen, kanaler och format för innehållet. Vi kan därefter också ta fram en kalender för publicering och distribution av innehållet vilket bidrar till att säkerställa att du har ett konsekvent och relevant budskap på webbplatsen.

Copyhjälp utifrån dina behov

Allt, inget eller kanske lite mitt i mellan. Omfattningen av copyhjälpen vi ger till kunder skiftar i varje projekt. Vissa vill själva ansvara för innehållet medan andra överlämnar helheten till oss. Ibland hittar vi en mellanväg där vi gör specifika nedslag för att vässa tonalitet eller SEO. Du avgör.

Bildmanér och rörligt

I vårt kreativa arbete tar vi alltid fram bildmanér och förslag på vilken typ av bilder som krävs för att skapa en sammanhållen upplevelse. Normalt gör vi också en inventering av befintligt utbud och tar utifrån det fram en plan för projektet.

Så vet du att din innehållsstrategi är framgångsrik

Att producera är givetvis inte allt. I något läge måste man få bekräftat att strategin håller. Så, när innehållet har skapats och publicerats fortsätter vi att analysera och optimera det för att säkerställa att det levererar de önskade resultaten. Vi använder en rad olika verktyg och metoder för att se om innehållet presterar, konverterar och engagerar enligt uppsatta mål.

Behöver du hjälp med en digital innehållsstrategi?

Då föreslår vi att du hör av dig så löser vi innehållsfrågorna tillsammans.

Kontakta oss