Webbdesign

Vi skapar insiktsfull webbdesign som stärker varumärken, konverterar kunder och följer tillgänglighetskrav när sådana finns. Vi har under hela processen fokus på syfte och mål med webbplatsen och hur designen kan bidra till att optimera upplevelsen och öka konverteringsgraden. Varje projekt må vara unikt men gemensamt för dem alla är att vi alltid lär känna dig, ditt företag och dina kunder på djupet innan vi börjar skapa användarupplevelser.

Så tänker vi kring webbdesign

Innan vi öppnar dörren till färg och form börjar vi med research av både er verksamhet och era användare. Det vi sedan skapar är därför alltid baserat på analyser och insikter. För att verifiera våra teser arbetar vi ofta datadrivet med exempelvis Google Analytics eller Hotjar.

Ert visuella varumärke

Allt som oftast ska din webbplats ha tydlig visuell igenkänning till det varumärke som står bakom den. För att få till det utgår vi alltid från er befintliga grafiska profil om en sådan finns, eller tar fram en helt ny. På vägen säkerställer vi att den visuella identiteten både tillgodoser användarnas behov och särskiljer er från konkurrenter.

Målgrupper och kundresa

I den digitala strategin har vi definierat målgrupper och vilka behov de har. Utifrån dessa behöver webbplatsen göras tydlig, tillgänglig, värdeskapande och konverterande för var och en av dem. En viktig del i att sätta ett hållbart och långsiktigt koncept är att formulera hur målgruppernas resa på webbplatsen ser ut, den så kallade kundresan. Att visualisera målgruppernas behov ger oss möjlighet att hitta lösningar som driver dem framåt – och i mål.

Konvertering (CRO)

Beroende på projektet syfte och mål jobbar vi med olika vinklar inom CRO (Conversion Rate Optimization) d.v.s. konverteringsoptimering. Det finns ett antal “bästa praxis” modeller som vi utgår från i varje specifikt projekt vilket är drivande i beslut vi tar gällande konvertering.

Mer om konverteringsoptimering

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Ny design på webbplatsen

Det kan finnas flera anledningar till att en webbplats behöver ny design. Du kan vilja öka konverteringsgraden, implementera ny funktionalitet, förbättra UX-design eller tillämpa en ny grafisk profil. Vi hjälper dig med rubbet och gör det med analyser av data och statistik i ryggen. Det, tillsammans med dina behov, ger oss förbättringsförslag som är väl förankrade.

Att designa för glada utvecklare

Koncept och design för appar

Kundlojalitet och direktkommunikation med kund blir allt viktigare. Med hjälp av mobilen kan du få en unikt formad användarupplevelse som särskiljer sig från webben. Vi hjälper dig med appdesign och appkoncept som förverkligar er vision.

Så här gjorde vi en app för Byggkeramikrådet

Apropå mobil, att skapa en webbplatsdesign som lirar med smartphones och andra digitala enheter är även såklart helt givet i alla projekt.

Så här tänker vi kring mobile first vs. responsive

Nyhetsbrev

Faktum är att nyhetsbrev fortfarande är en av de bästa konverteringspunkterna ett företag har. Vi börjar med att fastställa nyhetsbrevets syfte och mål för att sedan ta fram ett koncept och design som dels tar höjd för alla eventualiteter ni kan tänkas behöva redaktionellt, dels tilltalar och konverterar era kunder.

Kreativa illustrationer och instruktiva ikoner

Ert varumärke är mer än en logotyp och kreativa illustrationer är ett sätt att utöka varumärket och bolagets identitet. Det förtydligar budskapet, stärker kommunikationen och skapar igenkänning. Det kan vara allt från flödesscheman och grafik för en finansiell rapport till att ersätta bildmaterial med något mer illustrativt.

En stor del av att jobba med UX-design och användarupplevelser handlar om att få text och bild att samarbeta. Ikoner är ett ypperligt verktyg som har förmågan att överbrygga kommunikationen där text inte räcker till. Att förtydliga och vägleda användaren med små, enkla och visuella medel på ett enhetligt och logiskt sätt kan därför vara avgörande i många lägen.

Tillgänglighet
A och O

Sist men absolut inte minst, vi kan våra tillgänglighetskrav. Vi arbetar med mängder av projekt som ställer höga krav på tillgänglighet. Vårt expertteam ser till att design, teknik och innehåll följer kraven från webbdirektivet och kraven från WCAG 2.1 AA.

Läs mer om WCAG för designers

Tappat inspirationen?

Tur då att vi alltid står redo med nya perspektiv och gedigen erfarenhet.

Kontakta oss