Har du full koll på Mobile first och vet redan vad som får er webbplats och företag att nå fram till era användare? Härligt! Då kanske du inte behöver läsa vidare men häng gärna kvar och se om du kanske har missat något.

Låt oss ta en kort stund till att reda ut vad som är skillnaden mellan begreppen ”Mobile first” och ”Responsive design”.

Responsive design, vad är grejen?

Behovet av en så kallad ”Responsiv” design introducerades med de ”smarta mobilernas” inmarsch för många herrans år sedan, innan dess så skapades endast en design för webbplatsen, nämligen primärt för stora skärmar vid arbetsbordet eller i hemmet.

Vi har idag lyckligtvis kommit en lång väg i den teknologiska utveckligen sedan dess och det finns nu produkter med skärmar i alla möjliga storlekar. Detta medför att den design som skapas för dagens webbplatser behöver vara anpassningsbar (responsiv) för oavsett vilken produkt användaren besöker webbplatsen genom. Det handlar kortfattat om att skapa en genomgående användarvänlig och optimerad upplevelse i alla enheter.

Det tidigare och fortfarande utövade arbetssättet i branschen för att hantera denna utmaning är att använda den större skärmen som utgångspunkt när man tar fram den initiala designen för webbplatsen och att därefter skapa anpassade versioner av samma design för de mindre skärmarna, t.ex. för läsplatta och mobil. Som designer och utvecklare ser man därmed till att utseendet och innehållet alltid presenteras korrekt och framförallt, snyggt.

Men vad faktiskt innebär det?

Denna typ av arbetssätt har fyllt sitt syfte och fungerar bra. Men på de senaste åren så har mobilanvändandet ökat enormt och allt pekar på att denna ökning kommer att fortsätta. Den stora skärmen som tidigare har varit utgångspunkten börjar istället bli den sekundära och mobilen som tidigare har varit något man behövt ta ”hänsyn” till när man skapar en webbplats har numera tagit den primära positionen som enhet för att besöka webbplatser genom dagligen.

Detta har medfört att ett relativt nytt arbetssätt har tillkommit, en fras som ofta kastas runt i branschen men som alla inte alltid förstår innebörden av, ”Mobile first”.

Mobile first, det är i teorin enkelt

”Mobile first” är en design strategi och det innebär att man använder mobilen som utgångspunkt när man skapar en webbplats och därefter designar ut versioner för läsplatta och till sist största skärmarna. Att man till skillnad från det tidigare arbetssättet arbetar sig uppåt i skärmstorlek snarare än nedåt.

Men är det allt?

Självklart inte! Att utgå från mobilens skärmyta är endast en grundläggande faktor, men sedan kommer det riktiga jobbet. Om man väljer att använda ”Mobile first” som strategi så handlar det om att även se över webbplatsens innehåll och delar som behöver anpassas för att skapa den bästa mobila upplevelsen.

Några viktiga saker att tänka på

Vad passar bäst?

Det råder inga tvivel om att det växande användandet av mobilen kommer att fortsätta öka stadigt i framtiden. Att kunna komma åt webbplatser oavsett vart man befinner sig förenklar vardagen för många, därför blir också vikten av en fantastisk användarupplevelse på små skärmar en nödvändig standard inom framtidens webbplatser.

Om man även väger in att t.ex. Google numera rankar webbplatser som är optimerade för mobilen högre ur ett SEO perspektiv så är det ett tydligt tecken om vart utvecklingen är på väg. Oavsett om ni har en ”Mobile first” eller vanlig ”Responsiv design” på er nuvarande webbplats så betyder det t.ex. att om ni idag har en webbplats som visar allt innehåll på en stor skärm men att ni sedan har tagit bort en del av detta innehållet på mobil så kommer det innehåll som har plockats bort inte att kunna rankas, vilket resulterar i att ni tappar potentiell exponering på sökmotorn.

Men är ”Mobile first” ett måste för er verksamhet? Det korta svaret är att det inte nödvändigtvis behöver vara det, åtminstone inte i nuläget. Skillnaden mellan ”Responsiv design” och ”Mobile first” är att det ligger en djupare strategi bakom det sistnämnda, där man utgår från att den stora majoriteten av ens användare kommer att besöka webbplatsen genom en mobil enhet.

Här är några punkter att fråga sig själv

Oavsett vad svaren blir så handlar det alltid i slutändan om att leda användaren rätt och få dem att göra ett beslut med så lite friktion som möjligt under resans gång. Om ni vill prata mer så hjälper vi på Triggerfish er gärna med att skapa en stark webbnärvaro.