Kartlägga kundresor

För att skapa en lyckad digital närvaro är det viktigt att förstå dina kunders beteende och behov. Genom att analysera och skapa en smidig och engagerande kundresa kan du öka kundnöjdheten och stärka relationen till befintliga kunder likväl som att optimera förutsättningarna för att få nya.

Kundresans betydelse

Att kartlägga en kundresa är kanske en av de viktigaste investeringarna en verksamhet kan göra. Kundresan ger dig nämligen koll på hela användarupplevelsen och hur kontaktpunkterna med kunder egentligen konverterar. Du får en djupgående förståelse för hur besökarna använder din produkt eller tjänst och därmed insikter kring:

  • vilka förbättringar du bör göra
  • vilka möjligheter som finns till nya produkter eller tjänster
  • hur du bör prioritera din tid och dina pengar framöver.

Kundresa från a till ö

När vi kartlägger kundresor använder vi oss av flera verktyg och metoder, allt för att få en samlad bild av hur de interagerar med din verksamhet. Vi gör bland annat användarintervjuer och enkäter samt borrar ner oss i statistik och analys. Resan börjar innan de ens kommit i kontakt med er och kan också avslutas några steg efter att de lämnat er sfär. Det viktigaste är att vi följer dem under en hel interaktion, oavsett var den börjar eller slutar.

När vi har kartlagt klart visualiseras kundresan så att du och kollegorna får en gemensam bild och förståelse för vilka olika scenarion och steg som användaren kan befinna sig i. Målet är att fånga upp hur vi kan förbättra den totala användarupplevelsen genom att exempelvis reducera eller eliminera friktion och negativa upplevelser som kan göra att de hoppar av på vägen.

Kartläggning av den totala upplevelsen

En kundresa är baserad på samlade insikter om era användare. Resan börjar alltid innan de ens kommit i kontakt med dina produkter eller tjänster. Vi följer dem sedan under hela användandet och visualiserar flödet. Oftast kollar vi på flera källor för att på så vis måla en så heltäckande bild av läget som möjligt. Vi gör intervjuer och enkäter samt borrar i statistik och analyser.

Med hjälp av det här får du, din verksamhet och vi en gemensam bild och förståelse för vilka olika scenarion och steg som användaren kan befinna sig i. Målet är att fånga upp hur vi kan förbättra den totala användarupplevelsen genom att exempelvis reducera eller eliminera friktion och negativa upplevelser som kanske gör att de hoppar av på vägen.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!

Är du vår nästa UX Designer?

Våra kunder efterfrågar mer UX och vi söker dig som vill driva och leda arbetet till datadrivna och kloka insikter och råd utifrån användarperspektivet – både i nya projekt och i långsiktiga kundrelationer.

Läs mer och sök tjänsten

Saknar du en kundresa?

Lugna puckar. Vi hjälper dig med kartläggningen.

Kontakta oss