Människor förändrar världen

Diakonia arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar framtid. Tillsammans med människor runt om i världen skapar Diakonia smarta och hållbara lösningar på världens stora problem. Diakonia är en av Sveriges 10 största insamlingsorganisationer med närvaro i 26 länder där man samarbetar med lokala organisationer. 

Uppdrag för Diakonia

Triggerfish tog fram nya webbplatsen

Triggerfish påbörjade projektet med nya Diakonia.se under våren 2020. Vi ansvarade och drev ett antal workshops samt analyserade Diakonias möjligheter ur ett digitalt perspektiv. Utifrån insikter vi fått från de olika workshops samt datainsamling tog vi fram en strategi för projektet och hur Diakonia.se bäst skulle formas.

  • Analys och strategi
  • UX
  • Koncept
  • Design
  • Teknisk produktion
  • Integration med Mysoft CRM

Visa på Diakonias omfattande arbete

Diakonia bedriver ett omfattande arbete och utmaningen var att på ett enkelt och effektfullt vis berätta om detta arbete.

Organisationen driver projekt inom mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, hållbar framtid och för att utrota fattigdom, med utgångspunkt i en feministisk analys.

Ett exempel är cykelprojektet i Bangladesh, som arbetar för att bryta normen och ge fler flickor möjligheten att cykla. När flickornas skolväg blir tryggare och snabbare, ökar chanserna att gå kvar i skolan. Det i sin tur minskar risken för att bli bortgift som barn.

diakonia.se/cykelprojektet

Avstamp i att förmedla hopp

Diakonia vill förmedla hopp, hopp om att människor kan skapa förändring genom att vara med och bidra och påverka. Webbplatsen byggdes upp med en logisk struktur och en visuell hierarki där vi primärt fokuserade på att påvisa den effekt som Diakonia gör samt de projekt man bedriver.

Ökad konvertering

Ett av projektets huvudområden är och var att öka konvertering för primärt månadsgivare men även att ge någon form av gåva.

Diaknonia.se/stöd oss

En snabb upplevelse - Headless CMS

Vi ville skapa en snabb upplevelse för besökarna men även en arkitektur som gör det möjligt för Diakonia att enkelt växa och utveckla vidare sin webb. Vi utvecklade därför webbplatsen utefter begreppet Headless där vi använder React och NextJs i front-end samt WordPress som CMS.

Genom bra teamarbete med Triggerfish har vi skapat en modern och lättillgänglig webbsida som lyfter våra resultat på ett tilltalande sätt. Vi har också lyckats att göra det enkelt att vara med och bidra.