Global hisstillverkare med webbplatser på flera marknader

Cibes Lift Group är ett kraftigt växande och ledande globalt företag som levererar hissar inom både privat och offentlig sektor. Cibes har distribution i över 70 länder och huvudkontor i Sverige. Idag omsätter Cibes ca 1,5 miljarder med över 1000 anställda. Under Cibes finns ett flertal andra varumärken och bolag, bland annat Kalea Lifts.

Vår historik med Cibes

Cibes har varit kund hos oss sedan 2016. År 2018 kom de med en förfrågan att bygga om sin dåvarande webbplats. Den webbplatsen blev navet under perioden 2019-2022 och optimerades löpande i samklang med deras kraftiga tillväxtresa.

2021 ville de göra om webben med mobile first. Efter att ha sonderat terrängen hos andra byråer fick vi återigen det hedersamma uppdraget att fortsätta vår resa tillsammans. På vägens gång uppkom frågan hur vi egentligen ska anpassa webben för att nya Cibes ska kunna möta framtiden på ett optimalt sätt.

Frågor vi ställde oss:

 • Vilka är dagens och morgondagens besökare behov?
 • Hur möter vi framtidens köpare av Cibes lösningar?
 • Hur vi möter olika marknaders specifika krav?
 • Hur kan vi marknadsföra Cibes produkter?
 • Hur ökar vi organisk relevant trafik?

Lansering av ny global webbplats

Under 2022-2023 lanserade vi Cibes nya globala webbplats och har under året rullat ut nya webbplatser till flertalet marknader.
https://cibeslift.com/
https://www.kalealifts.com/

 • 2 webbsidor av cibes hemsida
 • 2 webbsidor av cibes hemsida
 • 2 webbsidor av cibes hemsida
 • 2 webbsidor av cibes hemsida
 • sida från cibes webbplats

Vårt uppdrag

Målet med nya webbplatsen var att driva leads av värde för att öka försäljningen.
För det krävdes modern struktur och visning av produkter, och en lättnavigerad upplevelse för besökaren. Stort fokus har legat på konvertering och tydlighet kring erbjudande och produkt.

Utgångspunkten har varit följande tre områden:

 • Varumärkesbyggande
 • Konvertering
 • Driva trafik

Funktionalitet och ev integrationer på webbplatsen

Att skapa en webb där möjligheten att hantera och administrera stora mängder content i form av tunga produktsidor har varit A och O. Dessa sidor hade exempelvis tillhörande tech-specifikationer och datablad. Det har krävt mycket teknisk infrastruktur för de olika marknaderna, stöd för flera språk och fler varumärken i takt med att Cibes växer. Fokus har därför legat på att skapa något skalbart och dynamiskt. Vi har också lagt stor vikt i att skapa sömlösa kopplingar till CRM för leadsystem för de olika marknaderna och behoven framöver.

Vad vi gjorde i projektet

 • Digital analys
 • Uppdaterad grafisk profil
 • Koncept och ide för digital plattform
 • UX-arbete och definiering av kundresa och flöde
 • UI-design för webbplatsen
 • SEO-analys
 • Strategi och definiering av produkt & erbjudande
 • Webbutveckling, nya webbplatsen är byggd i WordPress Headless
 • Contentstrategi
 • Löpande förvaltning, vidareutveckling och optimering
2 webbsidor av cibes hemsida

Utmaningar i projektet

Eftersom Cibes har ett antal olika marknader och varumärken blev det en klar utmaning att hitta ett effektivt arbetssätt för att hantera multisite-lösningarna för de olika marknaderna och varumärkena.
Cibes är också ett bolag som är geografiskt spritt över hela världen. Att samla och jobba strukturerat mot alla marknader och delprojekt krävde därför sin hjärngympa.

Cibes hade, som sig bör, höga förväntningar på hur de ville presentera enskilda produkter och därför arbetade vi enträget med att hitta den perfekta kombinationen av inspiration, varumärke och produktinformation. Exempel kan du kika på här.

Samtidigt som mycket teknisk information ska delas intuitivt och enkelt till kund, ska det också hanteras av redaktör och administratör. Vi jobbade därför hårt med att skapa en upplevelse som inte bara funkar för deras externa målgrupper utan också de interna.

Framgångsfaktorer

Tätt samarbete, generös budget, fullt förtroende för varandras kompetenser och gemensamma tydliga mål är framgångsreceptet i det här projektet. Det var ett omfattande projekt och att jobba integrerat i varandras processer gav också snabbt effekt. Att vi dessutom har flera år av samarbete att luta oss mot bidrog också till projektets framgång.

Vi vet också vikten av att lägga tid på saker från start. Innan projektet drog igång spenderade vi därför mycket tid med att lägga grunden med hjälp av djupgående analyser, workshops och datainsamling.

Cibes är också en härlig kund som vågar, sådant gillar vi. Det är alltid motiverande att gemensamt arbeta med den senaste tekniken och få möjlighet att använda moderna lösningar i allt från teknik till design. Ett lyft både för oss och Cibes, alltså!

Triggerfish styrka är att de lyhörda och lyssnar på oss som kund. De har förmågan att korrigera och ändra sina arbetssätt om de inte funkar och det ser vi som en styrka i vår relation med våra partners. Den nya webbplatsen underlättar vårt arbete med både SEO och kundresor markant. Nu har Triggerfish givit oss en Ferrari att köra, nu skall vi lära oss köra den.