Webben som ska locka till innovationslust

Under 2021 fick vi äran att ta fram en tillgänglighetsanpassad webbplats som hjälper Tekniska museet att skapa en värld där stora som små genier vill upptäcka, lära och innovera – allt för att bidra till en mer hållbar framtid.

Uppdrag för Tekniska Museet

Science center och Sveriges nationella tekniska museum

Tekniska museet är ett science center och Sveriges nationella tekniska museum. Här samlas unga och vuxna som vill lära sig mer om världen med hjälp av museets alla utställningar. Målet är att göra världen mer begriplig genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt, och framtiden runt hörnet.

 • WCAG-analys
 • Design
 • Teknisk produktion
 • Contentmigrering
 • Uppdrag för Tekniska Museet
 • Uppdrag för Tekniska Museet
 • Uppdrag för Tekniska Museet
 • Uppdrag för Tekniska Museet
 • Uppdrag för Tekniska Museet

100% WCAG

Ett av kraven på nya webbplatsen var att den skulle vara helt tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. Det är numera ett lagkrav att alla webbplatser och tjänster vars finansiella ekonomi baseras på offentliga medel måste följa WCAG. Anledningarna är många, men självklar. Här är några:

 • En femtedel av alla besökare på en webbplats har någon form av nedsättning som gör att de har svårt att ta till sig innehållet på en webbplats. Det är därför många möjligheter som går förlorade om du inte skapar upplevelser som riktar sig mot alla.
 • Tillgänglighetsanpassade upplevelser har visat sig uppskattas av Google eftersom de bygger på klok logik och användarvänlighet.
 • Syftet med en webbplats är att agera plattform för diverse budskap. Om budskapet går förlorat har du inte skapat något värde för kunden. Tillgängliga webbar når ut, når fram och tar dina besökare dit du vill.

Mer om ämnet hittar du här:
Tillgänglighet och WCAG

Uppdrag för Tekniska Museet

Tog avstamp i rapport från experter på tillgänglighet

Den tidigare webbplatsen hade under flera år byggts på och Tekniska står inför en spännande framtid där både vi och Tekniska insåg att en ny plattform skulle behövas ta fram. En plattform som dels bättre skulle stödja den framtida kundresan samt även stödja lagen om tillgänglighet.

Tog hjälp av ETU – experter på tillgänglighet

Inledningsvis lät vi experter på tillgänglighet (ETU) genomföra en analys över vad som krävs för att webbplatsen skulle möta webbdirektivets krav.

Här är exempel på aspekter vi i projektet valde att förbättra:

 • Kontraster och gradienter
 • Navigation
 • Länkar
 • Formulär
 • Syntolkad version
 • Organisera innehåll
 • Filtrering
 • Tekniska krav

Förbättrat redaktörsgränssnitt viktigt

När vi byggde om webbplatsen ville vi även ge administratörer en bättre användarupplevelse. Med tanke på mängden glada tillrop från marknadsavdelningen vid lansering så känns det som att vi lyckades.

Vi har samarbetat med Triggerfish i ett par år nu med såväl större som mindre utvecklingsprojekt. Oavsett storlek på projektet är de alltid professionella, lyhörda och lösningsorienterade. Tillgänglighet är väldigt viktigt för oss och när vi skulle bygga om vår sajt var det självklart att börja med en WCAG-analys. Den nya sajten är tillgänglig, har en bättre prestanda och har ett redaktörsgränssnitt som är lättarbetat. Vi får lovord både från webbesökare och medarbetare, vilket är väldigt roligt.