Ny digital närvaro för Hemsö, en fastighetsägare i framkant

Hemsös moderna och dynamiska webbplats är numera navet för Hemsös kommunikation. Genom datadrivna insikter och dialog med användargrupper itererar Hemsö sin digitala närvaro och stärker sitt varumärke och position som ledande ägare och utvecklare av samhällsfastigheter.

2 sidor av hemsös hemsida

Kort om Hemsö

Hemsö är ett av Sveriges ledande bolag inom samhällsfastigheter. Hyresgästerna finns i Sverige, Tyskland och Finland och består till stor del av stat, kommun och region. Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende – de fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle.

Hemsö har haft en stark tillväxt under de senaste 5 åren, stort fokus har legat på utveckling av nya fastighetsprojekt och förädling av befintliga fastighetsbestånd. Hemsö har idag ett fastighetsvärde om 82,6 miljarder.

2 sidor av hemsös hemsida

Vårt uppdrag

Hemsö befinner sig på en given men också ambitiös resa mot en ännu mer digitaliserad värld. De investerar både tid och resurser i att utveckla sitt erbjudande och för att göra det ännu enklare att vara hyresgäst hos dem. Den resan är Triggerfish en viktig del av.

Hemsös vision för deras digitala närvaro är att vara en pålitlig partner som drar nytta av digitaliseringens möjligheter och i tät dialog med sina hyresgäster skapa en effektiv, modern och hållbar förvaltning av sina fastigheter.

De kom till oss med stora planer och ambitioner för sin digitala närvaro, sådant gillar vi! Briefen var att webbplatsen skulle vara navet för Hemsös kommunikation: en affärsdriven webbplats med tydliga ingångar utifrån definierade målgrupper. Webbplatsen skulle ha tydliga CTA:er redan på startsidan. Infrastruktur, data, tjänster och gränssnitt mot användarna skulle gå i linje med visionen om ett företag i tiden, ett företag som vill ta vara på teknikens alla möjligheter. Målet var en användarcentrerad närvaro där allt fokus låg på just användarens behov.

Vad vi gjort i projektet

 • Strategi
 • UX-research: djupgående analys av besökarnas behov och krav
 • Data research: vilka slutsatser kan vi dra utifrån data?
 • Kundresa och effektkartläggning med tydligt prioriterade användargrupper och deras behov
 • UI: stilguide och designsystem för Hemsös digitala närvaro
 • Teknisk produktion av en webb som är byggd i WordPress, samt ett antal integrationer mot underliggande system, bland annat PM4, Cision och DeDU

Funktionalitet och integrationer

Det fanns stora vinster med en teknisk översyn i det här projektet. Här skulle vi vilja påstå att Hemsö gjorde modiga val. De rensade inte bara upp bland sina system, de bytte även CMS när de valde att lämna Optimizely till förmån för WordPress med Gutenberg Blocks – ett beslut de är nöjda med.

Webbplatsen är nu integrerad mot DeDU, PM – Unit4 för inhämtning av fastigheter och info om dessa, samt har en koppling till Cision för pressmeddelanden.

2 sidor av hemsös hemsida

Utmaningar – att exempelvis våga styra om skutan mitt i projektet

Ett stort projekt med en teknisk förflyttning har ofta utmaningar och oförutsedd komplexitet, så även projektet för Hemsö. Ett exempel är när en tilltänkt integration till ett system visade sig vara icke-kompatibel med de behov som faktiskt fanns. Det gjorde att vi mitt i projektet fick tänka om och hitta en annan hållbar lösning framåt. Det är i de lägena dialog och relation blir så otroligt viktiga pusselbitar i samarbetet.

Framgångsfaktorer

 • Lösningsorienterat samarbete
 • Agila ceremonier och agil styrning av projekt
 • Effektkarta för att prioritera behov
 • Design och UX som ger flexibilitet och skapar möjligheter
 • Minskad teknisk skuld

Med Triggerfish som vår webbpartner har vi inte bara förstärkt vår digitala närvaro, utan också skapat en stark grund för framtida utveckling. Triggerfish har varit en inspiratör och trygghet på resan mot vår nya webbplats.