Fondbolagsgigant med höga webbplatsambitioner

Lannebo grundades år 2000 som en utmanare till storbankerna. De är idag ett av Sveriges största oberoende fondbolag och erbjuder aktivt förvaltade fonder med huvudfokus på svenska och nordiska aktier. Målet är att få kapital att växa med en fondförvaltning som har fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet.

Vårt uppdrag – att bygga det någon annan designat

När Lannebo kom till oss hade de redan en påbörjad design i bagaget, framtagen med varumärkesbyrån Kurppa Hosk. För att Lannebo skulle bli helt redo att kommunicera sitt nya varumärke till världen behövde denna design relativt snabbt omsättas i en befintlig teknisk plattform. Triggerfish fick därmed ta över och förvalta lannebo.se med kort varsel, samtidigt som all implementering påbörjades.

Vi konstaterade snabbt att den befintliga plattformen var i behov av uppdateringar. Därför har i princip all kod refaktorerats och på kort tid har även plattformen uppgraderats från Gatsby version 2 till version 5 – ett stort hopp i funktionalitet och prestanda där stora delar av koden skrivits om.

I takt med implementeringen av design och att Kurppa Hosks arbete tog slut, jobbade vi tätt ihop med Lannebos egna UX-designer, tillika produktägare för lannebo.se, för att göra vissa kritiska justeringar i design.

I juni lanserades webbplatsen. Därefter har arbetet fortsatt med att implementera design, ny funktionalitet och att ta fram tekniska lösningar som möter nyuppkomna behov.

Funktionalitet och integrationer

  • Integration till Millistream för inhämtning av fonddata.
  • Ny funktionalitet som hämtar respektive fonddata från start och visar den i ett interaktivt diagram.

Vad vi gjort i projektet

  • Teknisk utveckling
  • Kvalitetssäkring
  • Projektledning
  • Strategi

Utmaning: att hitta rätt nivå på MVP-lösning

När ambitiös design och kort tidplan till lansering möts ställer det andra krav på både vår projektgrupp och kundens arbetssätt. Vi har därför jobbat med vår typ av MVP: Most Lovable Product. Lite drygt tre månader efter projektstart gick vi nämligen live med en första version. Vi har tillsammans med Lannebo prioriterat hårt och löpande stämt av design och funktion för att komma hela vägen i mål till önskat lanseringsdatum.

En annan utmaning var att designen bygger på många animationer och att dessa till viss del är nyckeln i det visuella uttrycket. I tätt samarbete med Kurppa Hosk och Lannebo hittade vi bra tekniska lösningar och animeringar som visualiserade den målbild som kunden önskade.

Framgångsfaktor: får vi säga drömkund? ;)

Lannebo har verkligen varit en drömkund, som utan att tappa ambition och vision med projektet, jobbat tätt tillsammans med utvecklare och projektledare för att prioritera och skala ner. Det har funnits ett högt förtroende för vår kompetens och det är såklart en ynnest att få arbeta med en kund när relationen ser ut så. Lannebo har helt och hållet litat på våra beslut när det kommer till tekniska lösningar och prioriteringar. Det som vi sagt måste få ta tid, det har också fått ta tid att komma på plats. Lannebo har visat att de har full förståelse för det hantverk som det innebär att bygga en webbplats från grunden.

Vi hoppas vi får nöjet att fortsätta kroka arm med detta härliga gäng även framåt!