Webbplatsen där svåra frågor nu enklare kan förklaras

Tanken var att migrera webbplatsen från ett system till ett annat. Verkligheten blev istället en förbättrad paketering och ökad användarvänlighet för målgrupperna. Och WordPress såklart. Så här hjälpte vi CAN att skapa en digital plattform där de tydligare kunde förmedla sitt viktiga uppdrag - att genom forskning och undersökningar sprida kunskap om alkohol och droger.

Informationsspridning om alkohol och droger

CAN står för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Det är ett nationellt kompetenscentrum med uppdrag att sprida och dela information samt kunskap om svenskarnas nyttjande av alkohol och droger. De kommunicerar löpande den senaste forskningen, stora undersökningar och kloka sammanställningar med syfte att öka kunskapen i samhället om ett område som är både komplicerat och livsavgörande på samma gång. Den digitala närvaron är en viktig del i strategin att nå ut.

  • Analys och strategi
  • Koncept, design och UX
  • Teknisk produktion

Triggerfish uppdrag

CAN använde tidigare Episerver som plattform och initialt var grundscopet att migrera till WordPress. Både vi och dem såg även potential i att paketera, tydliggöra och strukturera upp deras erbjudande och förbättra hur man möter sina besökare. En viktig parameter var också att den nya webbplatsen skulle bli betydligt enklare att administrera internt.

För att verkligen förstå behoven och möjligheterna hade vi ett antal gemensamma workshops där vi kartlade behoven och drivkrafterna hos CAN:s användare. Vi djupdök även i CAN:s vision för hur de vill kommunicera med sina besökare och gick igenom hur den framtida webbplatsen bättre skulle kunna stödja CAN:s interna arbete med kommunikation.

Vi tog därefter fram koncept, design och UX, allt i en iterativ process. Extra kul var att Triggerfish fick stor frihet att tolka den grafiska profilen och skapa ett nytt manér för dem.

Utöver en flexibel WordPress-installation har vi också tagit fram en lösning för att hantera publikationer, det är en central del av lösningen.

Vi är otroligt glada att få jobba med en kund som CAN. En kund som sprider samhällsviktig information om ett av vår tids största utmaningar.

Jag har jobbat många liknande projekt tidigare och har aldrig varit mer nöjd med samarbetet med en byrå. Vi har vetat vad som förväntats av oss och Triggerfish har levererat det de skulle - idag har vi en teknisk lösning som funkar långsiktigt och en väldigt snygg webbplats! Triggerfish är helt enkelt skitbra!