Möt en av Sveriges största WordPress-installationer

En multisite med över 500 undersiter – Scouternas nya plattform ger alla landets scoutkårer möjlighet att fortsätta bidra till vänskap, gemenskap och äventyr för barn och unga. Att vi får vara en del i det arbetet gör oss väldigt varma i hjärtat.

Alla kårer under ett tak

Triggerfish och Scouterna har arbetat ihop i flera år. Vi hade sedan tidigare ansvar för deras webbplatser och fick under 2018 det roliga och omfattande uppdraget att ta fram en ny plattform för organisationens alla kårer. Resultatet blev en multisite med över 600 undersiter som i dagsläget tjänar över 70 000 medlemmar samt lokalföreningar.

  • Strategi
  • Koncept och design
  • Teknisk produktion och integrationer
  • Design
  • Förvaltning av samtliga webbplatser
  • Ansvar för support
  • Vidareutveckling
  • Digital rådgivning

Bidrar till ett samhälle för alla

Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att de varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

Hierarkisk multisite som sparar tid

Med den viktiga vetskapen i ryggen behövde kårwebbarna bli en enhetlig, informativ och inspirerande plats där allt om Sveriges scoutkårer kunde bo. Genom att skapa en hierarki i multisiten kan de lokala kårerna nu hämta nyheter, kalenderhändelser, flöden från sociala medier samt info om lediga tjänster och sponsorer – allt direkt från riks- och distriktsnivå. Det ger en mer levande och attraktiv upplevelse för besökaren och effektiviserar också de lokala administratörernas arbete. För att kårerna skulle slippa krångla med nya inloggningsuppgifter och behörighetsfrågor integrerade vi Scouternas medlemsregister i den nya lösningen.

För jamboree.se och ungtledarskap.se skapade vi enklare WordPress-teman som båda på ett enkelt och översiktligt sätt presenterar respektive verksamhet. För övriga webbplatser handlade det istället om att överta förvaltning av befintlig installation och ansvara för support samt vidareutveckling.

Sonderade terrängen med förstudie

Kårwebbarna föregicks av en lång förstudiefas där vi med hjälp av Scouterna lärde oss mer om vilka behov och önskemål som fanns ute i landet. Scouterna själva skickade bland annat ut enkäter och intervjuade olika kårer medan vi samlade allt från Scouternas Rikskansli, IT-ansvariga och ideellt arbetande personer i inledande workshops där diskussionerna flödade.

Utmaningen var att hitta en nivå som dels gjorde siten funktionell och flexibel för kårerna, dels var kompatibel med Scouternas riktlinjer och var enkel att administrera. Dessutom skulle så mycket material som möjligt flyttas med från befintliga webbplatser. Vi skräddarsydde därför smidiga import- och exportfunktioner.

Lansering med ett knapptryck, nästan

Att publicera över 500 webbplatser är inget man gör i en handvändning. Initialt hjälpte vi till med ett egenutvecklat script som skjutsade ut cirka 150 siter i ett svep. Resterande har därefter blivit lanserade i en takt Scouterna själva styr över. När de känt sig klara med innehållet har de med några enkla klick kunnat sjösätta en site i taget med hjälp av en lanseringsfunktion utvecklad av oss.

Scouterna + Triggerfish = fortsatt sant

Att få vara en del i Scouternas värld är en ynnest. Därför är vi väldigt glada att vi idag fortsätter förvalta och vidareutveckla Scouternas samtliga webbplatser.

Vi valde Triggerfish då vi ser att de besitter den spjutspetskompetens inom Wordpress som vi söker och vi blev imponerade av deras kunskap och erfarenhet.

Intresserad av ett samarbete?

Hör av dig till mig för att diskutera ert projekt eller önskemål.

Jakob Pernvik
VD/Strateg
jakob.pernvik@triggerfish.se
+46 (0) 706 05 59 63

Jakob Pernvik