Ställa om Sverige till fossilfritt

Sekab - ett kemiföretag som ligger i framkant vad gäller förnyelsebar energi

Allt skulle göras om

Sekab och Triggerfish har jobbat länge tillsammans och 2018 bestämde Sekab att profilen skulle förnyas, allt innehåll skulle skrivas om och webbplatsen skulle bli betydligt mer målgruppsinriktad. Ett stort projekt för både Triggerfish och Sekab påbörjades.

Fas 1 – Analys

Triggerfish inledde projektet med att läsa in sig på Sekab strategi samt genomförde ett antal workshops med olika grupper av bolaget för att förstå men också utmana. Hur kan en bättre digital plattform stödja olika delar av Sekabs verksamheter, mål och målgrupper samt hur vi skall stödja arbetet med SEO var centrala frågor.

Fas 2 – Sitemap

En viktig del av projektet var att ta fram en ny sitemap som förenklade för respektive målgrupp att ta till sig Sekabs erbjudande samt skapa enklare kontaktvägar. Sekabs marknadsteam jobbade intensivt med att förankra och frågor bollades med teamet på Triggerfish.

Fas 3 – Koncept och design

Den nya webbplatsen skulle stärka varumärket och få fram Sekabs ”why”. Att ställa om Sverige till ett fossilfritt samhälle är otroligt viktigt och vi ville lyfta fram Sekabs viktiga roll. Som en del i detta gav vi bloggen en central plats på webbplatsen då det är en viktig kanal för Sekab när de skall nå ut med sitt budskap.

Fas 4 – Teknisk produktion och content

Ur ett tekniskt perspektiv var det viktigt att webbplatsen är enkel att administrera då Sekab har fler administratörer och vill sprida content.

  • Strategi
  • Delaktiga i contentstrategi
  • UX
  • UI
  • Teknisk produktion i WordPress

Intresserad av ett samarbete?

Hör av dig till mig för att diskutera ert projekt eller önskemål.

Jakob Pernvik
VD/Strateg
jakob.pernvik@triggerfish.se
+46 (0) 706 05 59 63

Jakob Pernvik