Från analys och kundresor, till WP Headless och förvaltning

Offentliga Utbildningar är Sveriges största utbildningsbolag inom offentlig sektor. De erbjuder konkurrenskraftiga och kompetenshöjande utbildningar, både digitalt och fysiskt. Med en kombination av teori och praktik bidrar deras erfarna kursledare till högkvalitativ utbildning som hjälper yrkesverksamma inom offentlig sektor att nå sina mål

2 sidor av offentliga utbildningar hemsida

Vårt uppdrag: skapa en plattform för tillväxt

Offentliga Utbildningar önskade en webb som kunde bli navet i deras digitala kanaler. Sagt och gjort. Här är webben som stödjer kundresan och maximerar konverteringen. Den har dessutom byggts samman med underliggande system för att skapa smidigare hantering av kurser och anmälningar. Vi har efter lanseringen av offentligautbildningar.se fortsatt jobba nära varandra och bland annat optimerat och förbättrat bokningsflödet ytterligare.

Vi har även tagit fram en multisitelösning för att enkelt kunna hantera alla deras konferenser. De nås på egna siter, exempelvis: ledarskapsdagen.se och storaekonomidagen.se.

Integrationer på webbplatsen

  • Integration med EduAdmin för kurshantering och bokningar.
  • Checkbiz för organisationsuppslag.
  • Active Campaign för e-postmarknadsföring.

Vad Triggerfish gjort i projektet

  • Digital analys
  • UX-arbete och definiering av kundresa och flöde
  • Uppdaterad grafisk profil
  • UI-design för webbplatsen
  • Webbutveckling i WordPress Headless
  • Integration med EduAdmin och Checkbiz
  • Löpande förvaltning, vidareutveckling och optimering
2 sidor av offentliga utbildningar hemsida

Framgångsfaktorer

Vi hade från start ett nära samarbete, med en kompetent, intresserad och nyfiken kund. Vi enades tidigt om en MVP då önskad tidsplan för en första lansering var förhållandevis snäv. Rationella gemensamma beslut och ömsesidigt förtroende gjorde det möjligt.

Stort tack för gott samarbete!