Mobil omsorg och tillgänglighetsanpassade resor oavsett var du är

Samtrans verkar inom ett område som behöver kombinera praktisk effektivitet med ett stort hjärta för de kunder de dagligen hjälper. Deras webb behövde därför vara användarvänlig, tillgänglighetsanpassad och dessutom bli en plattform som flexibelt kunde följa marknadens föränderliga behov.

Uppdrag för Samtrans

Kort om Samtrans

Samtrans är den ledande aktören inom särskilda personresor och mobil omsorg. Varje år utför Samtrans cirka 1,7 miljoner personresor inom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts på uppdrag av kommuner och regioner.

Målgrupp

Samtrans webbplats riktar sig mot två målgrupper: resenärer som inte kan resa med allmän kollektivtrafik (samt deras anhöriga) och till kommuner, regioner och privata aktörer.

 • Analys och inläsning
 • Målgruppsanalys
 • Konverteringsanalys
 • Digital tillämpning av grafisk profil
 • Koncept, UX och UI
 • Tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA
 • Teknisk produktion
 • Långsiktig förvaltning och optimering
 • Uppdrag för Samtrans
 • Uppdrag för Samtrans
 • Uppdrag för Samtrans
 • Uppdrag för Samtrans
 • Uppdrag för Samtrans
 • Uppdrag för Samtrans
 • Uppdrag för Samtrans

Uppdraget

Syfte och mål

Webbplatsen behövde vara tydlig, tillgänglig och informativ och samtidigt lyfta deras erbjudande inom mobil omsorg på ett inbjudande sätt. Det skulle vara lätt att hitta kontaktinformation och få svar på sina frågor. Hela webben skulle präglas av tillgänglighet, inkludering, delaktighet och omsorg.

Den behövde också beskriva hur Samtrans samarbetar med kommuner och regioner när det kommer till att hitta lösningar på flera av samhällets utmaningar. Samtrans bidrar nämligen inte bara med dagliga resor utan också flexibel kapacitet och beredskap, exempelvis under pandemin. Då ställde de om delar av sin verksamhet för att bistå samhället med provtagning av covid-19. Denna vändning av verksamhet blev startskottet på en förändring av vad Samtrans kan erbjuda marknaden.  Den nya webbplatsen skulle därför stödja ett företag i tillväxt där marknadens behov blir en drivande del i deras utvecklingsresa.

Så gjorde vi

Samarbetet med Samtrans inleddes genom en rad olika workshops där vi definierade olika typiska målgrupper, deras behov och hur vi med en förbättrad digital närvaro kunde stödja Samtrans övergripande digitala strategi. Triggerfish jobbade nära teamet på Samtrans, speciellt med produktägarrna.

Tillgänglighet en viktig del

För att skapa den inkluderande webben som Samtrans efterfrågade har vi genomgående i projektet arbetat utifrån webbdirektivet och WCAG 2.1 AA.

Resultatet: ökad konvertering för resebokningar

Den nya webbplatsen lanserades 2021 och har varit en viktig del i Samtrans transformation för att bredda sitt erbjudande inom mobil omsorg, samt profilera sig som marknadsledande inom omsorgsresor. Webbplatsen har sedan lanseringen bidragit till en ökad konvertering av bokning av resa.

Uppdrag för Samtrans

Samtrans om samarbetet

Triggerfish har med stort intresse, nyfikenhet och varumärkeskännedom bidragit med kompetens, kvalitet och snabbfotad skicklighet. Tillsammans har vi skapat ett webbsida med ambitionen att göra det enklare och mer tillgängligt för fler att leva ett aktivt liv. Men också att erbjuda samhället omsorgstjänster som behövs för att möta de samhällsutmaningar vi står inför.