Gullbanken – högkonverterande webb på en konkurrensutsatt marknad

Gullbanken är ett entreprenörsdrivet företag från Norge som både köper och säljer guld. Företaget har lyckats bryta sig in på en konkurrensutsatt marknad genom att bland annat erbjuda oslagbar kundservice och en lyhördhet som inger förtroende hos kunderna.

Uppdrag för Gullbanken

Uppdraget

Gullbanken kom till Triggerfish med en önskan om att ta fram en långsiktig och hållbar digital plattform. Webben skulle primärt

 • öka konvertering
 • öka relevant trafik
 • bygga varumärke
 • utöka erbjudande från att tidigare köpa guld till att nu även sälja guld.

Vad vi hjälpt till med

 • Analys och inläsning
 • Målgruppsanalys
 • Konverteringsanalys
 • SEO analys
 • Konkurrentanalys
 • Koncept, UX och UI
 • Teknisk produktion
 • GTM implementering
 • Långsiktig förvaltning och optimering
 • Uppdrag för Gullbanken
 • Uppdrag för Gullbanken
 • Uppdrag för Gullbanken
 • Uppdrag för Gullbanken
 • Uppdrag för Gullbanken

Inledande analysprocessen

Allt började med att Triggerfish genomförde en djupgående analys där vi analyserade en mängd områden, bland annat följande:

 • Konkurrenter och marknad: hur ser Gullbankens konkurrens ut och vart vänder sig dagens kunder?
 • SEO: hur ser söktrender ut och hur kan Gullbanken skapa en långsiktig SEO-strategi?
 • Konvertering: vad söker kunderna och hur kan vi driva trafik som ökar konverteringar?

Trygghet och transparens ledorden

Gullbankens digitala närvaro handlar om att på ett tydligt och förtroendeskapande sätt få kunder att påbörja en köpprocess. Snabb respons och transparens kring hur processen faktiskt ser ut har varit en vinnande strategi. Det har också varit viktigt att ta i beaktning att mognadsgraden hos kunderna skiljer sig åt. Vi behövde därför utbilda besökaren, dels visa värdet med att äga guld samt beskriva hur säker processen faktiskt är.

I vårt arbete jobbade vi med flertalet principer för att öka konvertering:

 • Clarity
 • Social proof
 • Foot in the door
 • Pricing techniques
 • Anchoring
Uppdrag för Gullbanken

SEO performance gick ner, sedan spikrakt upp!

Den nya webbplatsen lanserades i mitten av 2021 och inledningsvis tappade Gullbanken både trafik och konvertering. Det i sig är inte konstigt när man gör en total omgörning av webb. Det viktiga är vad som hände sedan. Ett år efter lansering och fortsatt finlir för att maxa konverteringen ser vi nu följande kanonresultat:

Uppdrag för Gullbanken

Espen på Gullbanken om samarbetet

Efter att ha gjort grundlig research för att hitta den bästa webbyrån som kunde leverera enligt våra väldigt höga krav, träffade vi Jakob på Triggerfish. Vi förstod direkt att det här var kunniga och duktiga människor. Både projektledare Magnus och SEO-analytiker Maria hade ett sätt att tänka och jobba på som matchade vårt. Vi jobbar i en svår bransch med stor konkurrens och för att lyckas är det ett måste att både vi och våra samarbetspartners är bättre än våra konkurrenter. Vi har därför från dag ett haft höga krav på Triggerfish och de lösningar som de presenterat kring webbplats, webbshop, integrationer samt serverns upptid och support. Triggerfish har med kunnighet, god kommunikation och riktigt bra lösningar inte bara levererat det vi önskat rent tekniskt, utan fortsätter också vara en businesspartner som vi tar med oss i framtiden.