Att sälja första hjälpen på en global marknad

Cederroth är en av Europas ledande aktörer inom första hjälpen. Tillsammans med oss ville de skapa en webbplats som enklare kunde användas på en global marknad, fokusera på utbildning och stödja återförsäljarnas kundresa samt skapa en bättre e-handel.

Sälja genom att utbilda

Tidigt i projektet insåg vi att vi skulle gynnas av att fokusera på att utbilda både slutanvändare och återförsäljare eftersom vi på så vis skapade ett bättre affärsstöd för de olika branscher som använder Cederroth. Resultatet blev en digital plattform där Cederroth enkelt kan lägga upp kunskapshöjande material.

  • Koncept
  • Teknisk produktion
  • Långsiktig förvaltning och optimering

Produkter vs bransch

Analysfasen av projektet gav oss flera värdefulla insikter. En tydlig sådan var hur besökarna identifierade sig själva i förhållande till Cederroths utbud. Vissa besökare sökte produkter och visste precis vad man sökte efter medan andra identifierade sig som en viss bransch. De ville därmed både förstå vilka produkter som exempelvis bör finnas i ett kök och vilka produkter som Cederroth faktiskt erbjöd. Vi byggde därför upp siten utifrån tydliga behovsingångar.

E-handel

Målet var att bygga en intuitiv och skalbar e-handel. Vi valde att bygga den med enkel check-out. Så här kan det numera se ut.

Global webb för 8 marknader

Cederroth har i dagsläget nio aktiva marknader samt en global webb för övriga. För att hantera helheten behövdes en pedagogisk och enkel administration, ett krav som uppnåddes med råge tack vare WordPress.

Då Cederroth behövde en multisite med webbshop på flera marknader hade vi höga krav på funktion och användarvänlighet. Triggerfish tacklade våra utmaningar galant och har levererat en snygg och funktionell sida anpassat efter våra behov. Vi hade ett bra samarbete och min erfarenhet av Triggerfish är att de är snabba, serviceinriktade och lösningsorienterade.