Webbstrategi

Din digitala närvaro ska bygga på medvetna val, val som mejslats fram utifrån analyser och insikter. Utifrån dem skapar vi en webbstrategi som blir vägledande för både projektet och kommande samarbete.

Vad är en webbstrategi?

Webbplatsen är din verksamhets fönster ut mot omvärlden. Den skapar affärsnytta och bidrar till tillväxt. Därför är strategin som ligger till grund för allt som händer där ett av de viktigaste styrdokumenten. Målet är att beskriva hur och vad som ska levereras och framför allt varför.

Därför bör du ha en

Vi ser strategin som ett stöd, inte bara för vårt samarbete utan även för dig och din webbplats roll i er verksamhet. Den kan fungera som ett underlag till budget och resursfördelning och ofta bidra till en ökad förståelse för webbplatsens roll i din verksamhets ekosystem. En väl genomarbetat strategi ger oss helt enkelt vägledning – från början till slut.

Webbstrategi enligt oss

Omfattningen av strategin kan variera men vanligtvis innehåller den följande områden:

  • Mål och syfte
  • Målgrupper
  • Varumärke och grafisk profil
  • Konvertering
  • SEO och optimering
  • Struktur och innehåll
  • Design och koncept
  • Teknisk funktionalitet
  • Uppföljning och vidare analys

Strategin ska givetvis också visa hur och när saker ska göras och vem som är ansvarig för vad.

Grundas med insikter, toppas med erfarenhet

Det vi lärt oss om dig genom tidigare analyser och insikter kombinerar vi med vår erfarenhet av vilka lösningar som är bäst lämpade utifrån användarvänlighet, tillgänglighet och webbstandard. Och erfarenhet, det har vi gott om. Tillsammans utgör det strategin.

Går hand i hand med dina mål

Strategin ska matcha din verksamhet och hålla för löpande och långsiktigt arbete. Det är viktigt att den följer er vision och att delmålen ligger i fas med era mer långsiktiga mål. Den ska beskriva hur din webbplats stöttar din verksamhet och hur den förhåller sig till andra digitala kanaler.

Följs upp och blir en gemensam långsiktig investering

En avgörande del i vår gemensamma plan framåt är uppföljning och proaktivt arbete. Efter lansering gör vi löpande djupgående analyser som mynnar ut i förbättringsarbeten, både kring stort och smått. Det här arbetssättet gör att vi kan förbereda oss på eventuella problem som kan dyka upp längs vägen. Vi håller oss också uppdaterade kring bolagets interna utveckling, marknaden, konkurrenter och teknisk utveckling för att säkerställa att vår strategi fortfarande är rätt väg att gå.

Kört fast?

Kom loss i strategiarbetet tillsammans med våra kunniga projektledare.

Kontakta oss

Newsletter

Få senaste nytt rakt i inkorgen!

Håll dig uppdaterad kring vad som händer hos oss genom att signa upp dig på vårt nyhetsbrev.