Koncept och design

Varje projekt är unikt. Varje bolag och organisation har sin historia, sin vision och sin resa. Vi strävar efter att skapa projekt som berör, som lyfter ditt varumärke och skapar reaktion. Självklart med tillgänglighet, konvertering och målfokus som konstant ledstjärna.

Utgår från data och hjärta

Din webbplats ska kännas träffsäker, uppfylla prioriterade behov och kanske det viktigaste av allt – avspegla hjärtat i din verksamhet. Det är lätt att gå vilse, det är få saker som engagerar en verksamhet så mycket som färg och form. Därför tar vi oss alltid an projekt utifrån tidigare analyser och insikter samt en rad ytterligare aspekter.

Grafisk profil

Oavsett om den är befintlig, behöver en uppfräschning eller skapas av oss från scratch utgår alltid koncept och design från detta vägledande dokument.

Varumärke, position och värdeord

För att kunna skapa en unik upplevelse för besökaren behöver webben spegla ditt varumärke, skapa igenkänning och särskilja sig från konkurrenter.

Målgrupper och kundresa

I webbstrategin har vi definierat målgrupper och vilka behov de har. Utifrån dessa behöver webbplatsen göras tydlig, tillgänglig, värdeskapande och konverterande för var och en av dem. En viktig del i att sätta ett hållbart och långsiktigt koncept är att formulera hur målgruppernas resa på siten ser ut, den så kallade kundresan. Att visualisera målgruppernas behov ger oss möjlighet att hitta lösningar som driver dem framåt – och in i mål.

Konvertering (CRO)

Beroende på projektet syfte och mål jobbar vi med olika vinklar inom CRO. Det finns ett antal “best practice” modeller som vi utgår från i varje specifikt projekt.

User experience och flöden

Vi analyserar köp- och kundresor och bygger därefter flöden som löpande testas. Att arbeta datadrivet är vår vardag och vi inhämtar alltid information från din verksamhets externa system så som exempelvis Google Analytics eller Hotjar för att se utfallet av våra teser.

Mobilen

Att skapa en webbdesign som lirar med smartphones och andra digitala enheter är idag centralt i alla projekt. Läs mer om våra tankar kring mobile first vs. responsive

SEO

SEO handlar inte bara om att skriva eller bygga rätt. Det handlar också om att med design stödja det som vi vill att en besökare ska göra på en webbplats. Tillsammans ger det maximala förutsättningar för stark organisk SEO.

Tillgänglighet

Vi arbetar med många projekt där det ställs höga krav på tillgänglighet. Vårt expertteam ser till att design, teknik och innehåll följer kraven från både webbdirektivet och ofta i enlighet med WCAG 2.1 AA.