Konverterings­optimering

Konvertering handlar om att få dina besökare att göra det du vill. Med utgångspunkt i affärsmål och målgrupp och med hjälp av datainhämtning, analyser och konverteringsutvärdering optimerar vi din webbplats och ökar konverteringsgraden.

Optimering ur flera perspektiv

Din webbplats konverterar inte. Insikten är ett skräckscenario för alla verksamheter och faktiskt vanligare än du tror. Det handlar inte om att dina målgrupper inte besöker din sajt, problemet är att de verkar fastna någonstans på vägen. Frågan är var?

För att få fram svaret gäller det att se på konvertering utifrån en rad olika områden:

 • varumärke
 • position på marknaden
 • erbjudande
 • målgrupp
 • informationsarkitektur och paketering av innehåll
 • best practice inom konvertering
 • design

Men först, vad är konverteringsoptimering (CRO)?

Konvertering handlar om att få besökare på en webbplats att utföra något som du bestämt, exempelvis klicka på en knapp eller fylla i ett formulär. Konverteringsoptimering, eller Conversion Rate Optimization (CRO) på engelska, handlar därmed om hur du på olika sätt kan förbättra förutsättningarna för den där besökaren. Du kanske ska skala bort onödiga steg i en process eller förbättra copyn på en knapp. Allt för att öka konverteringsgraden.

Konverteringsgraden är i sin tur ett mått på hur stor andel av dina besökare som utför det du vill. Det är alltså ett mått som vi använder för att mäta vilka effekter våra insatser får. Men eftersom ingen webbplats är den andra lik så finns det ingen optimal konverteringsgrad. Vi skräddarsyr därför lösningar som passar just dig och som ligger i linje med benchmarks i din bransch.

Allt börjar med webbanalysen

För att komma närmare svaret på vad som kan öka din konverteringsgrad börjar vi alltid med att samla in det vi vet om målgruppens beteenden. Med hjälp av Google Analytics, Hotjar eller andra verktyg sammanställer vi underlagen för att få koll på detaljer och helhet.

Konverterings­utvärdering (konverterings­audit)

Här kommer faktiskt en av våra viktigaste tjänster in, en du kanske inte ens visste att du behövde – förrän nu: konverteringsutvärderingen.

Du är nämligen inte ensam om att investera mängder av tid och pengar i digital marknadsföring. Det som skiljer agnarna från vetet är de som kan bevisa att insatserna gör skillnad. Att din ROI matchar utgifterna.

När en besökare kommer till din webbplats kan du inte alltid förvänta dig att de gör som du vill. Med hjälp av en utvärdering hjälper vi dig kartlägga deras väg och hitta vilka moment som får dem att backa undan. Kartläggningen utgår från både kvalitativ och kvantitativ data, tillsammans skapar de en bild av din nuvarande och önskade kundresa.

Utvärderingen är första steget mot ökad konverteringsgrad

För anledningen till att du har en webbplats är troligtvis för få besökare att gå från främlingar till betalande kunder. Det är till webben all trafik leds, ändå glöms exempelvis landningssidor för diverse kampanjer ofta bort. Man lämnar kunden vind för våg och hoppas de löser sitt problem ändå. Men faktum är att det nästan alltid är de små detaljerna som får dem att avvika. Det kan vara så enkelt som att en knapp syns dåligt eller att den betallösning ni valt verkar för krånglig. Deras bild av vad som ska hända matchar i alla fall inte vad som faktiskt händer.

Hjälper dig få syn på webbplatsens möjligheter

Oavsett orsak till problemen kan du aldrig fixa dem om du inte är medveten om dem. Genom att utvärdera sajtens konvertering får du koll på i vilka lägen du har en missad möjlighet att fånga besökaren – och förstå vad du ska göra med dem. Utvärderingen kan ge dig en detaljerad rapport med motiverade ändringsförslag.

Du får bland annat koll på:

 • var dina kunder fastnar eller hoppar av
 • vilka konverteringspunkter som behöver justeras för att få kunderna att glida igenom kundresan
 • vilka verktyg du kan använda för att följa och analysera dina viktigaste konverterings-KPI:er och mätetal
 • idéer på vilka A/B-test du borde genomföra på din webbplats.

Vad väntar du på?

Att slänga iväg ett mejl är första steget mot att öka konverteringen på just din webbplats.

Kontakta oss