A/B-testning

Konverterande webbplatser är grunden för att din affär ska kunna växa och bli lönsam. Med hjälp av A/B-tester kollar vi på flera variationer av samma lösning för att komma fram till vilken som är den mest optimerade för dina specifika konverteringsmål.

Att testa rätt är svårare än vad det ser ut

Att genomföra A/B-testning kan låta enkelt. Ta bara två versioner av webben, be några slumpmässigt utvalda personer att säga vilken version de gillar bäst och du har fått ett svar. Eller? Det krävs faktiskt fler komponenter för att verkligen få fram detaljerna i ett A/B-test. Du behöver inte bara ha koll på statistik och analys, du behöver även ha kunskaper om hur du omsätter resultaten i konkreta actions. Det är här vi kommer in.

Parametrar att ha koll på när du A/B-testar

Den stora utmaningen med att testa olika versioner är att du måste vara på det klara med från början att svaren du får faktiskt är svaren du vill ha. Det är många bollar att hålla koll på:

  • Vilken strategi är bäst för A/B-testning?
  • Hur många ska testas för att svaret ska anses relevant för mina konverteringsmål?
  • Vilka tester har högst prioritet och varför?
  • Hur länge ska varje test rulla?
  • Hur avgör jag egentligen vilken version som presterar bäst?

Så tänker vi kring A/B-testning

Om du ger oss ansvar för testerna kommer du spara tid och öka konverteringarna. Vi ser till att din webb regelbundet A/B-testas och fortsätter sälja – utan att du behöver lyfta ett finger.

Vårt team tar sig an din webbplats med väl beprövad metodik. Vi använder ett standardiserat ramverk för A/B-tester som säkerställer att resultaten vi får är användbara, inte bygger på gissningar och förutfattade meningar.

Vi hjälper dig att:

  • analysera din statistik, eller implementera analyspunkter om sådana inte finns, för att identifiera vilka tester som är nödvändiga,
  • skapa hypoteser kring vilka testidéer  som kommer vara mest givande och prioritera dem därefter,
  • skapa flera varianter av enskilda komponenter, eller hela webbsidor, för att utifrån era konverteringsmål och målgruppers behov A/B-testa vilken version som presterar bäst.
  • produktionssätta webbplatserna och med hjälp av lämpliga statistiska metoder analysera interaktionerna med varje version,
  • analysera resultatet och utse vinnaren!

Kontinuerliga förbättringar maxar affärsnyttan

När vi tagit reda på vilken version som gör jobbet bäst kan vi använda all den kunskapen och omsätta den till olika actions som alla syftar till att öka konverteringen.

Men initiala A/B-tester är bara början. När ändringarna är genomförda behöver du alltid följa upp dem och se om målgruppernas beteenden och därmed behov ändras över tid. Att testa är inte en engångsföreteelse utan behöver vara en återkommande uppgift i er digitala strategi. Vi hjälper dig gärna att sätta planen!

Kolla också hur vi arbetar med konverteringsoptimering

Vi hjälper dig testa!

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan optimera webben för dina mål.

Kontakta oss

Få senaste nytt rakt i inkorgen!

Håll dig uppdaterad kring vad som händer hos oss genom att signa upp dig på vårt nyhetsbrev.