Analys

Ju mer vi vet om er verksamhet, desto bättre blir slutprodukten. Därför är den initiala analysen i ett projekt helt avgörande för dess framgång. Målet är att lära känna er, förstå vad ni vill, vad era målgrupper behöver och vart er verksamhet är på väg.

Workshops och inläsning

Alla verksamheter är unika och dess digitala närvaro likaså. Tack vare att att vi jobbat med hundratals olika företag, bolag och organisationer genom åren vet vi att det bästa sättet att förstå er vardag är att djupdyka rakt in i den. Varje samarbete inleds därför med en rad workshops. Tillsammans vrider och vänder vi på argument, vi frågar och ifrågasätter, utmanar och utmanas och dokumenterar slutligen alla insikter för att enkelt och effektivt kunna se både helheten och detaljer.

Projektmål och syfte

Det viktigaste styrmedlet vi har i ett projekt är dess mål och syfte. Helst vill vi kunna sätta mätbara mål eftersom det ger tydliga svar på om vi lyckats eller inte. När vi vet var du och din verksamhet är på väg kan vi jobba fram en webbstrategi som tar oss dit på ett effektivt sätt.

Målgrupps­analyser och prioriteringar

Era besökare är den bästa källan till kunskap. Vi börjar därför alltid med att kartlägga dem för att förstå användarbeteenden. För lika viktigt som det är att innehållet ska bemöta och attrahera varje enskild målgrupp, lika viktigt är det att prioritera vilka grupper som är viktigast.

Vems innehåll ska få ta mest plats och varför? Vill du få fler affärer, fler medlemmar, högre engagemang, stödja employer branding eller skapa leads? Finns det någon grupp som har en annan primär informationskälla än webben och hur hanterar vi det? Vi funderar och resonerar tillsammans.

Datainsamling

Med hjälp av exempelvis SEO-analyser, Google Analytics eller Hotjar samlar vi in data om besökarnas beteenden och önskemål. Datadrivna beslut är nämligen ofta de bästa och verktygen hjälper oss med underlag. Under ett nytt projekt kan vi även göra en analys av WCAG (tillgänglighetsanpassning) och förbättra denna del så att det uppfyller alla krav. Efter lansering fortsätter vi arbetet med att utvärdera och förbättra webbplatsen genom bland annat konverteringsoptimering och datavisualisering.

Du bestämmer omfattningen

Den digitala mognaden eller behovet av stöttning skiftar i alla verksamheter vi jobbar med. Många önskar större förarbete medan andra redan gjort ett gediget jobb på egen hand, kanske tillsammans med en varumärkesbyrå. Då handlar det om att överföra alla insikter till oss på Triggerfish så att hela projektgruppen har samma kunskapsnivå när startskottet går. Vi lägger helt enkelt ribban på en nivå som passar dig.

Få experthjälp med analysen!

Just nu får du våra mest efterfrågade analys-tjänster paketerade i en oslagbar kombo. Få GA uppsatt, mätpunkter framtagna och dashboards på plats!

Till erbjudandet