Framtidens anslutna enheter förväntas explodera i mängd och likaså antalet användare. Detta gör att våra nuvarande standarder och arbetsflöden troligen inte kommer hänga med, vilket märks då det idag redan finns så många enheter att dessa drivs till bristningsgränsen.

Många webbplatser är idag långt ifrån redo för framtiden. Som vi nämnde i föregående avsnitt är en stor del av dessa specifikt anpassade till en viss webbläsare eller en viss bredd, vilket skapar problem för kommande användare och enheter. Problem som kan förhindras genom att lösas redan nu.

Det här vet vi idag

För att du ska få en översikt av hur dagens användning ser ut av den mobila webben har vi nedan listat upp en del fakta som kan vara intressant för dig att veta:

År 2014 beräknas dessutom 50 % av internettrafiken tas upp från mobila enheter och att försäljningen av läsplattor under 2015 kommer enligt denna artikel vara i närheten av 49 miljarder dollar.

Alla dessa procentantal visar att dagens användande av enheter och den mobila webben verkar vara här för att stanna. Bara det att en väldigt stor majoritet av alla smartphoneanvändare mobilsurfar med sin telefon säger väldigt mycket. Det finns därför anledning till att anta ett framtidsvänligt och responsivt tänkande. Om statistiken visar dessa siffror redan nu – hur kommer de då att se ut i framtiden?

Anpassa din webbplats för framtiden

Genom att implementera responsiv webbdesign och ett framtidsvänligt tänkande kommer vi närmare en webb som är mindre fast, mer flexibel och lättare tillgänglig på en mängd olika enheter. Termen framtidsvänligt, eller ”future-friendly”, som den kallas på engelska hörs ofta i samband med responsiv webbdesign och handlar om att anta en annan syn på webben för att kunna anpassa denna bättre för framtiden. För att tänka och agera på ett framtidsvänligt sätt måste vi:

Dessa punkter är en sammanfattning av vad det innebär att tänka framtidsvänligt. Är du intresserad och vill läsa mer kan du läsa artikeln ”Future-ready Content”A List Apart eller på Futurefriendly.

Slutsats

Hur kommer framtiden att se ut? denna fråga går såklart bara att spekulera kring då ingen riktigt kan veta, men något som ser ut att vara säkert är att vårt användande av enheter och den mobila webben är här för att stanna, vilket i sin tur leder till att vi måste anta ett framtidsvänligt tänkande. Webbutvecklaren Brad frost, som vi nämnde i tidagre avsnitt säger, följande: “Get your content ready to go anywhere, because it’s going to go everywhere”.

Framtiden är vår att skapa. Låt oss därför förbereda oss för den kommande utvecklingen. Är ditt företags webbplats inte anpassat för olika sorters enheter idag bör ni överväga att implementera bland annat responsiv webbdesign för att tillgängliggöra era produkter eller tjänster. Genom att vara kompatibel med dagens landskap av enheter och standarder finns det även en större möjlighet att vara kompatibel med framtiden.

Vill du och ditt företag bidra till en mer användarvänlig webb? Börja en förändring idag genom att läsa mer här om hur vi jobbar med responsiv webbdesign.

I nästa avsnitt går vi igenom olika sätt att arbeta med responsiv webbdesign. Vi kommer bland annat att ta upp mer om ”mobile-first”-tänket som vi nämnde kort om i detta inlägg och även om ”progressive enchancement” som vi nämnde i föregående avsnitt.