”Att basera framtiden på tidigare erfarenheter är problematiskt då det begränsar utvecklingen av nya idéer och media”.

Detta citat nämns I boken ”Implementing Responsive Design” skriven av Tim Kadlec 2012 och han menar att designers under en lång tid har försökt att återskapa den kontroll som vi har över en utskrift även på webben. Det vill säga att webbsidor har riktats för specifika webbläsare och optimerats för specifika bredder – allting för att upplevelsen ska bli identisk och oberoende av plattform och webbläsare. Men är detta verkligen det bästa sättet?

Som vi nämnde i föregående avsnitt är webben ett hela tiden expanderande medium och marknaden av enheter likaså. Detta gör att den nya trenden responsiv webbdesign kommer rätt in i tiden och är ett oerhört vasst verktyg inom webbranschen. Istället för att sträva efter pixelperfektion för en specifik webbläsare som det gamla tankesättet fokuserade på vill vi nu istället öka användarvänligheten och nå så stor skara användare och enheter som möjligt.

Därför ska du välja en responsiv webbplats för ditt projekt

Responsiv webbdesign är en kraftfull teknik som har många fördelar. Här har vi listat upp ett flertal anledningar till varför just ditt projekt bör använda responsiv webbdesign:

Som du ser finns det en rad olika fördelar med att välja just responsivt. Självklart erbjuder vi denna tjänst som du kan läsa mer om här.

Några funderingar

För att få ut det bästa av din responsiva webbplats bör en noggrann planering av nedanstående punkter göras:

Hur påverkas min webbplats design av att vara responsiv?

Vid responsiv webbdesign kommer innehåll att anpassas efter användarens enhet. Detta betyder att layouten kommer att skalas om, flyttas och ändras beroende på vilken skärmupplösning som dina besökare har. Men trots att det krävs en del justeringar i hur innehåll presenteras är det viktigt att webbplatsen fortfarande har samma känsla så att besökarna känner igen sig vare sig hen använder en dator eller en smartphone.

De vanligaste förändringarna som sker när du drar i webbläsarfönstret för att förminska webbplatsen eller när den visas på en smartphone exempelvis är att ”luften” på sidorna av innehållet försvinner och lämnar mindre marginaler. Innehåll såsom texter och bilder dras ihop och kanske till och med förminskas eller förstoras beroende på enhet och dess läsbarhet. Skalas webbplatsen ner till så liten som på en smartphone förflyttas oftast innehållet ner under varandra i viktighetsordning så att endast en bild eller text syns på rad vertikalt. Detta beror självklart på om smartphonen hålls upprätt eller på sidan. Vid en mobilversion av sidan är det även vanligt att endast det viktigaste innehållet syns på denna version och att annat inte lika viktigt innehåll då döljs för att framhäva det mest intressanta för besökaren. Navigationen på webbsidan är även viktig för att göra det enkelt för besökaren att hitta på webbplatsen.

Något som kan vara klurigt att få till på ett snyggt och effektivt sätt är just navigationen. Kanske är din webbplats i behov av väldigt många menyval? Hur ska då dessa presenteras på ett bra sätt i en liten smartphone?

Det finns en rad olika lösningar på detta inklusive alltifrån toggle navigation, footer ankare, top länkar till multi-toggle och vänster navigation som glider över skärmen.

För att se exempel på hur navigering kan lösas kan du gå in på Brad Frosts Responsive Patterns. Här finns en mängd olika exempel på hur responsiv webbdesign kan användas i olika sammanhang. Scrolla ner till ”Navigation” för att välja typ av navigation och förminska sedan ditt webbläsarfönster för att se resultat.

I nästa avsnitt

I kommande avsnitt går vi igenom framtidsutsikter vad gäller responsiv webbdesign. Är denna trend här för att stanna? Det är något som vi bland annat kommer att diskutera.

Får du inte nog av responsiv webbdesign tills dess kan du kika på Media Queries som erbjuder en mängd olika exempel på responsiva webbplatser.