Webbstrategi

Alla verksamheter är unika. För att kunna sätta en strategi för din digitala närvaro behövs en djupgående förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar. Därför ser vi till att ha en tydlig strategi som grund innan vi börjar vårt arbete.

Alla våra projekt börjar med en kartläggning över den aktuella verksamhetens webbstrategi. Webbstrategin ska gå i linje med den övergripande strategi som verksamheten eller projektet har, men anpassas efter hur en besökare beter sig på webbplatsen och dra nytta av de möjligheter som finns i den digitala världen. Vi strävar efter att alltid hålla våra strategier enkla, men tydliga och väl genomtänkta.

Mål och syfte

För oss är det viktigaste att analysera, arbeta fram och förankra vad syftet med din digitala närvaro är. Har vi syftet väl definierat är det största förarbetet gjort och det går betydligt enklare att jobba fram en strategi.

Målgruppsanalys

Vi börjar strategiarbetet med en kartläggning av webbplatsens målgrupp. Innehållet ska bemöta och attrahera respektive målgrupps behov och leda dem rätt för webbplatsens syfte. Vi beslutar även om vilka innehållsytor som ska tilldelas vilka målgrupper.

Varumärkeskännedom

Vårt mål är att din närvaro på webben ska avspegla ditt varumärke och verksamhets värdeord. Därefter delas strategiarbetet in i marknadsföring, PR, sociala medier, säljstrategi, SEO och paketering. Vi hjälper dig att analysera din verksamhets nuläge, vilka möjligheter som finns, vilka utmaningar som behöver överkommas och hur webbplatsen bäst når besökarna.

Konvertering

Webbplatsen är en viktig del för att bidra till fler affärer, fler medlemmar, högre engagemang, employee branding eller leadsgenerering. Att driva och leda besökaren mot det mål som satts upp för webbplatsen kallas konvertering. För att lyckas med detta behöver du snabbt och enkelt bemöta det informationssug som besökaren har i kombination med att driva till någon form av “call to action”. Vi hjälper till att hitta den bästa konverteringsstrategin baserad på målgruppernas intresse och webbplatsens mål.

Struktur och innehåll

Det kan vara enkelt att komma med information, önskemål och krav för en webbplats. Att prioritera och lyckas paketera det hela till en överskådlig struktur kan kännas svårare. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att komma med förslag på webbplatsens uppbyggnad och vilket innehåll som bör tas fram för att på bästa sätt följa strategin.

Design och teknisk funktionalitet

Alla delar ovan ska landa i webbplatsens design och vilka val som görs för den tekniska funktionaliteten som byggs upp under utvecklingen. Efter en noggrant framtagen webbstrategi är vårt mål att den färdiga produkten ska kännas träffsäker och uppfylla alla de behov och önskemål som prioriterats.

Löpande kommunikation

Att hålla en webbplats uppdaterad och i linje med både förändringar inom verksamheten och den digitala världen kräver löpande arbete med underhåll och förbättringar. Vi finns till hands för att kontinuerligt stötta din verksamhets webbstrategi, utvärdera och vara proaktiva i förslag på nya lösningar.