Utveckling

Med WordPress som CMS utvecklar vi funktionella och säkra webbplatser. Vi jobbar inte med färdiga teman, utan utgår från vårt egenutvecklade grundtema som vi sedan anpassar efter dina specifika behov.

Efter 15 år och hundratals spännande projekt har vi lärt oss att jobba med WordPress på ett sätt som underlättar för dig som kund. Vi kan idag utveckla webbplatser med allt mer avancerade funktioner samtidigt som administrationen kan hållas enkel. Resultatet blir en smidig och flexibel lösning med gott om utrymme för framtida möjligheter. Vi strävar efter att du ska tycka att det är roligt att uppdatera och administrera din webbplats. Då blir det enklare att hålla den levande!

Vår filosofi

För oss står säkerhet och trygghet högt på agendan. I alla våra projekt utgår vi från vårt egenutvecklade grundtema i WordPress. Det innebär att alla utvecklare jobbar enhetligt och tillsammans. Vi strävar alltid efter struktur och stabilitet i utvecklingsteamet med väl förankrade processer.

Vi arbetar med redundanta utvecklingsteam. Det innebär att två utvecklare alltid kan projektet extra bra. Vår tekniska projektledare och strateg kommer ofta in i början av projektet för att säkerställa att vi med dagens tillgängliga teknik tar fram den bästa möjliga lösningen utefter dina mål och behov.

Användarvänlighet

För oss är användarvänlighet A och O och vi ser på området utifrån två perspektiv:

  1. Besökarens
    För besökare ska användarvänligheten vara hög. Här är logiskt och intuitivt två viktiga ledord. Vi har gjort ett antal projekt mot kunder som har höga krav på användarvänlighet där vi följt WCAG 2.0 och funka.nu strikt.
  2. Administratörens
    En administratör ska enkelt förstå hur man administrerar en webbplats.

Vad vi gör bäst

Responsiv anpassning

En viktig del av vår verksamhet bygger på att anpassa projekt efter rätt enhet. Ofta utgår vi från mobilen och bygger vidare därifrån.
Det finns även stora utmaningar med webbplatser med stor mängd innehåll. Hur presenteras dessa bäst i mobilen? Oavsett hur vi i slutändan löser problem som dessa, är det med högkvalitativt hantverk.

Integrationsprojekt

Vi låter ofta våra projekt interagera med externa system av olika slag. Det kan till exempel vara medlemsdatabaser, CRM-system, nyhetsbrev, affärssystem, bokningssystem, produktdatabaser eller mäklarsystem.

Hög trafik och utsatta webbplatser

Vi har god erfarenhet av att lansera webbplatser med mycket hög trafik och webbplatser som är i riskzonen för attacker.

E-handel

Vi arbetar med allt från omfattande e-handelsprojekt till enkla funktioner för att kunna beställa varor på en webbplats. Stort som smått. Vår erfarenhet är att e-handel kommer in i de flesta projekt på ett eller annat vis. Vi har olika lösningar beroende på projektets omfattning där man antingen kopplar på en varukorg med faktura eller integrerar Woocommerce för mer avancerade behov.

Sökmotoroptimering

Google och andra sökmotorer älskar WordPress, precis som vi! Med sökmotorvänliga URL:er och tydlig länkstruktur har WordPress en bra grund när det kommer till SEO. Majoriteten av våra kunder har fått bättre placeringar på sökmotorerna sedan de gått över till WordPress. Med hjälp av t.ex. Yoast SEO plugin är det dessutom möjligt att enkelt förbättra sökmotoroptimeringen på egen hand.