Innehåll

Webbstrategin sätter grunden för struktur, disposition, tonalitet i texter och val av bilder. Dessa delar blir viktiga byggstenar för vad du vill förmedla på din webbplats, hur det ska stötta dina mål och bidra till hur dina kunder uppfattar dig som företag.

Under en workshop får vi en bra bild av vilket innehåll som bör finnas med på webbplatsen och utifrån detta kommer vi gärna med rekommendationer eller hjälper dig med ett helhetsansvar för sitemap, sidornas upplägg och innehåll.

Sitemap

Utifrån varje projekts innehåll tar vi fram en sitemap som går i linje med design och logik. Vi tar även här med SEO-aspekter och jobbar gärna utifrån en sökordsanalys för att optimera strukturen på bästa sätt.

Copy

Vissa av våra kunder vill själva ansvara för innehållet på webbplatsen, andra vill att vi tar 100% ansvar för att ta fram ett helt nytt innehåll. Ibland passar det bäst med en mellanväg där vi hjälper till med att skriva om och SEO-anpassa texter för att hitta en röd tråd. Oavsett vilka önskemål du har finns vi tillhands som ett bollplank eller för att ta fram genomarbetade texter som matchar din webbstrategi.

Bild

Om det redan finns ett bra bildmaterial att använda sig av blir vårt ansvar att välja och anpassa bilderna utifrån webbplatsens manér. I de fall som nytt bildmaterial behöver tas fram kan vi kalla in en duktig fotograf som tar miljö-, porträtt-, case- eller landskapsbilder. En annan väg att gå är att köpa in bilder från bildbyråer och då kan vi bistå med hjälp att leta rätt på bilder som passar just din verksamhet.

SEO-anpassad copy

Vi hjälper till att ta fram sökord att optimera webbplatsen mot och utgår från dessa när vi skapar slagkraftiga och lättlästa texter som är anpassade för den digitala närvaron.