WordPress
– förvaltning, drift och support

Vi erbjuder tjänster inom förvaltning, drift och support av WordPress-installationer. Vi har en väl beprövad metodik och struktur för att säkerställa att du som kund får en smidig, säker och heltäckande tjänst kring löpande förvaltning. Din webbplats driftas i en anpassad miljö där högsta säkerhet och upptid är våra ledord.

Förvaltning

För en fast kostnad kan vi utföra säkerhetsuppdateringar, versionsuppdateringar och pluginuppdateringar för att hålla ditt system säkert, modernt och högpresterande. Om frågor dyker upp erbjuder vi även grundläggande eller avancerad support för redaktörstjänster och felsökning.

Säkerhet

Under åren har vi byggt upp ett heltäckande säkerhetstänk i vår organisation, kanske allra främst gällande drift. För oss handlar säkerhet både om hur vi driftar våra webbplatser men även om vilka plugins vi använder, hur vi utvecklar kod, hur vi jobbar i redundanta team och hur vi skyddar känslig data.

Drift

Vår driftsmiljö är 100% anpassad för WordPress och är byggd på ett modulärt och säkert vis. Webbplatsen driftas med hög tillgänglighet, med varnish cachning för att säkerställa snabbhet, backup enligt branschpraxis, modulärt för att kunna växa, isolerat för att förhindra attacker. Vår miljö är givetvis anpassad till versionshantering, stage/utveckling samt produktion. Välkommen att höra av dig för att veta mer om vår driftsmiljö.

Support

Våra relationer med våra kunder påbörjas ofta på riktigt efter en lansering. Vi vet att våra kunder vill ha någon att ringa till. Någon som känner till webbplatsen och förstår dess uppbyggnad samt utvecklingsmöjligheter. För oss innebär support en trygghet. Att våra kunder vet att vi finns nära till hands och att vi hjälper om något behövs eller har hänt.

Uppdatering av WordPress

WordPress utvecklas konstant och nya versioner kommer hela tiden. På Triggerfish har vi ett program som vi kallar för WordPress Update. Det innebär att vi med jämna mellanrum uppdaterar våra kunders webbplatser till nya versioner.

Retainer

Många av våra kunder väljer att fortsätta jobba nära oss på Triggerfish för att konstant vidareutveckla, analysera och förbättra.
Ofta enas vi om ett antal timmar som används till ett antal uppsatta mål och aktiviteter. Fördelen är att du som kund får tillgång till ett brett spektrum av spjutspetskompetenser hos oss för en rimlig kostnad.