Nulägesanalys

Att webbplatser håller hög kvalitet, är relevanta och användarvänliga är avgörande för både besökare och sökmotorer. Men vad betyder det egentligen och hur ska du göra för att nå dit? Med vår heltäckande webböversyn får du svaren.

Guidar dig till smarta beslut

Nulägesanalysen syftar till att ge dig en solid bas för framtida beslutsfattande. Resultatet hjälper dig att veta var din tid och dina pengar bör läggas, både på kort och lång sikt. Vi tittar på ett antal olika aspekter, exempelvis inkommande länkar, titlar, innehållsdjup, transaktioner och sökordsranking. På övergripande nivå innebär det att du får koll på:

 • vad som är “trasigt” ut ett innehållsperspektiv och vilka tekniska och strukturella hinder som kan finnas på vägen,
 • insikter om SEO och webbplatsens synlighet på Google,
 • hur din Google Analytics-installation är uppsatt.

I detalj kan det betyda det här:

Du får insikter om din sitemap och dess informationsarkitektur

 • Är gruppering av sidorna intuitiv?
 • Heter sidorna som kunderna förväntar sig eller eller har vi fastnat i internt språkbruk?
 • Vilka sidtyper finns? Saknas några?
 • Hur ser menystrukturen ut?

Du lär dig om tekniken

 • Är webbplatsen kodad och strukturerad enligt gällande riktlinjer och direktiv?
 • Finns det tekniska fel såsom trasiga länkar eller felaktiga metalement?
 • Hur snabbt presterar webbplatsen? Vilken sidhastighet har vi?

Du får koll på SEO och webbanalys

 • Var nämns eller länkas webbplats ifrån? (Hur populär är den hos andra?)
 • Svarar webbplatsen upp mot besökarens intentioner genom att ha välarbetad och relevant information?
 • På vilka sökord syns vi på på Google?
 • Vilka bakåtlänkar/backlinks finns? Genom att kika på både dina och konkurrenternas bakåtlänkar lär vi oss var i det digitala ekosystemet du befinner dig.

Du tar kontroll över Google Analytics

 • Är din GA-installation korrekt?
 • Har du uppsatta webbplatsmål och får du den data du behöver för att kunna mäta dem? Det här hjälper oss exempelvis att se om det finns viktiga moment som dina användare gör men som inte trackas och om botar och spindlar exkluderas från resultaten.

Då bör du göra en nulägesanalys

Nulägesanalysen kan göras vid flera tillfällen. Ofta sker den i början av projektet för att förstå hur befintlig webb presterar och vilka förbättringar som bör ha högst prio. Den kan också göras under resans gång då du av olika anledningar vill veta vad som fungerar och inte, det här är en bra temperaturmätare för dig som är befintlig kund. Hör av dig till din projektledare om du vill veta mer.

Oavsett tillfälle så bidrar nulägesanalysen till att du kan ta strategiska beslut som baseras på insikter – inte gissningar.

Kvalitet och synlighet ledstjärnor

Vissa webbplatser läses, delas och används i betydligt högre utsträckning än andra. Dessa besökarmagneter lyckas med något som ibland känns lite luddigt men som definitivt är avgörande för webbplatsens framgång, nämligen att hålla hög kvalitet, både på teknik och innehåll.

Hand i hand med detta går synlighet. Högkvalitativa webbar gillas av Google och det Google gillar, ja det premieras i sökresultaten. Det gäller därmed att ringa in vad som är hög kvalitet för just din webb. Nulägesanalysen är den givna ledsagaren i det arbetet.

Så kan det gå till

Vi använder mängder av olika verktyg för att få en så klar bild som möjligt om vad som händer på din sajt, till exempel:

När vi sedan aggregerar datan får vi möjlighet att se hur webbplatsen mår – på riktigt. Det ger dig beslutsunderlag till varenda sida på hela din sajt.

Vill du veta mer?

Vi tar gärna ett snack över en kopp kaffe och funderar kring hur nulägesanalysen kan bidra till just din affär.

Kontakta oss