Förstå användar­beteenden

Varför gör användarna som de gör och vad kan vi göra för att bättre möta deras behov? Det är frågorna som vi genom en väl beprövad analysprocess hittar svaren på tillsammans. Först via data, sedan genom workshops. Slutprodukten blir en strategi.

Men, vi börjar med generell inläsning

När vi börjar samarbetet med dig som kund är det givetvis helt avgörande att vi läser in oss på det ni själva redan vet. Det handlar ofta om marknadsplaner, kundundersökningar, intervjuer och andra strategiska dokument. Ibland vet ni mycket, då behövs datainsamling och workshops i lägre utsträckning. Annars är det följande 3 steg vi går igenom för att komma till insikt:

1. Analyserar användar­beteendet utifrån data

Sedan är det dags att gå på data. Att analysera tillgänglig data är A & O för att förstå nuläget kring besökarnas beteenden på din webb. Här blir (som så ofta) Google Analytics vår bästa vän, verktyget ger oss ovärderliga insikter kring hur besökaren rör sig på sidorna och var de kommer ifrån. Vi kollar också på det här:

Analys av trafik

  • Hur ser nuvarande trafik ut? Vilka trender ser vi och hur kvalitativ är den?
  • Var kommer trafiken från?
  • Hur engagerad är olika besökskategorier?
  • Vilken trafik genererar bäst resultat?

Analys av content

  • Vilket content “fungerar” bäst för vilka målgrupper?
  • Vilket content används/används inte? Vilka slutsatser kan vi dra av insikterna?
  • Vilket content söks efter?
  • Vilka är de mest och minst populära landningssidorna?

Analys av enheter

  • Hur skiljer sig användarbeteenden när de använder mobil, desktop eller ipads?

2. Kompletterar analyserna med workshops

Data i all ära, men att få diskutera och fundera tillsammans med er är en oumbärlig källa till kunskap. Vi genomför därför en eller flera workshops, allt beroende på behov. Deltagarna kan vara från flera delar av ert företag eller från specifika avdelningar. Vi kommer gemensamt fram till vad som passar er bäst.

Till workshopen tar vi med oss de insikter som vi gjort utifrån datainsamlingen. Dessa blir diskussionspunkter som vi metodiskt går igenom. Målet är att du går därifrån med mer insikter, förankrade lösningsförslag och stort engagemang för det som ska göras.

3. Spikar en strategi framåt

När datan och insikterna från våra workshops är insamlade kommer vi sammanställa dem till ett pedagogiskt material som blir grundbulten för vår gemensamma strategi.