Tänk att en liten fil, en fil som dessutom ofta placeras ganska osynligt på webbplatsen, kan vara det som gör att just din webbplats hittas på Google. Här bjussar vi på varför du behöver en sitemap och hur du gör för att börja bygga upp den.

En sitemap listar tillgängliga sidor – för sökmotorns skull

Om sidorna på din webbplats är rätt länkade till varandra så kan Google vanligtvis upptäcka de flesta av dem. Men ibland behöver sökmotorn hjälp med att crawla och indexera webbplatserna rätt. Genom att skapa upp en sitemap, en webbplatskarta, talar du om för sökmotorn vilka URL:er din webbplats består av, när de senast ändrades, deras inbördes prioritet och vilket innehåll som finns på sidorna. Med hjälp av den informationen blir Google lite smartare helt enkelt. 

Alla webbplatser borde ha en sitemap 

Med det sagt, du behöver den särskilt vid de här tillfällena:

… men här KANSKE du INTE behöver en

Så hur gör man en sitemap?

För att skapa upp en bra webbplatskarta behöver du börja med ett dyk ner i data. Vi rekommenderar alltid kunderna att börja med följande två steg.

1. Gör en sökordsanalys

Börja med att identifiera sökorden, kategorisera dem och se var dem är synliga och inte synliga idag. Det här kan användas som input till materialinventeringen vi vanligtvis gör i början på ett webbplatsprojekt samt fungera som en nollmätning. Då kan vi följa hur webben presterar efter lanseringen.

2. Lista alla viktiga sidor

Fortsätt sedan med att ta fram samtliga URL:er som är eller som historiskt varit viktiga ur ett SEO-perspektiv. Utgå från flera datakällor.

Vi kan sedan sätta ett score på dem och utifrån detta ge rekommendationer på om sidor kan tas bort eller bör behållas. 

Med hjälp av dessa två steg kan man sedan börja skapa en hierarki av sidor och mappa in dem i en menystruktur på webbplatsen.

Ett tips som sparar tid

Generera din sitemap dynamiskt! Genom att URL:erna hämtas från din databas dagligen håller du webbplatskartan uppdaterad och det underlättar för sökmotorerna att hitta nya sidor och upptäcka förändringar. Det här är verkligen ett lysande tillfälle att älska automatiserade processer.

Ta hjälp av Yoast eller Screaming Frog

Om du har en webb byggd i WordPress (vilket vi såklart förordar ;)) kan du använda ett plugin från Yoast för att skapa upp din sitemap. Den kan du sedan enkelt slå av eller på baserat på behov.

Screaming Frog är en annan lösning. Gratisversionen låter dig skapa en sitemap på webbplatser som har upp till 500 sidor. Är din webbplats större lägger du bara på betalversionen.