Sätt mål för din webbplats

De flesta företag vill sälja, få kontakt eller förmedla något på sin webbplats för att understödja de övergripande affärsmålen. Att mäta konverteringen är ett bra sätt att avgöra huruvida den uppfyller sitt syfte.

Många missar att sätta mätbara och relevanta mål för konvertering, det tycker vi är väldigt viktigt och i detta avsnitt går vi igenom vikten av att definiera ett mål för webbplatsen och hur intäkterna kan öka med bara någon procentandel större konverteringsgrad.

Om Patrik Sjöberg inte haft en ribba eller Carolina Klüft inte haft ett måttband hade man aldrig fått veta hur högt eller hur långt de hade hoppat. Det hade heller aldrig gått att veta om de blivit bättre, stått stilla i sin utveckling eller rent av blivit sämre.

Nu finns det både ribbor och måttband. Dessa är till för att användas. Likaså är det för oss som har webbplatser: om vi inte mäter och kollar av vad som fungerar och vad som inte fungerar kan vi aldrig med säkerhet utveckla webbplatsen. För ärligt, visst vill vi alla få ut så mycket som möjligt av oss själva och av våra verktyg. Webbplatsen har ofta en enorm potential, men som ofta tyvärr inte nyttjas fullt ut.

Exempel – nuläge

Ett företag säljer tjänster till ett snittvärde av 10 000 kronor. 
På sin webbplats har man idag ett snitt på 500 besökare per månad. 1 % av dessa besökare blir kunder.

Nu är det dags att sätta realistiska och nåbara mål.

Exempel – Öka konverteringen med 0,5%

500 besökare per månad * 1,5% i konverteringsgrad = 7,5 köp i månaden.
På ett år innebär detta 90 köp och jämfört med försäljningen innan har man ökat intäkterna med 300 000 kr bara på att öka konverteringsgraden med 0,5%. Efter ett tag sätter vi ett nytt mål och jobbar upp oss ytterligare 0,5% i konverteringsgrad.

Nog är det värt att sätta ett mål, annars vet vi inte vad vi ska sikta mot. Det är även ett bra sätt att få upp webben på agendan och se nyttan av att arbeta med den för att öka konverteringen.

I nästa avsnitt går vi in mer konkret och berättar hur man kan optimera sin webbplats för att nå sitt mål. Vad som är bra är att du redan nu tänker efter vad syftet med webbplatsen är och vad det är för budskap ni förmedlar. Det kanske låter självklart men ibland är det lätt att bli hemmablind och det som är självklart för en själv är inte lika självklart för någon utomstående.

Några tips

Nedan följer några tips att börja titta och tänka på: