Lägg datumet 28 juni 2025 på minnet. Då blir många års analys till verklighet i och med att EU:s tillgänglighetsdirektiv träder i kraft som svensk lag. I direktivet finns en rad krav för hur digitala tjänster och produkter måste fungera och designas för att undvika juridiska påföljder. Hur påverkar det här din verksamhet? Vi hjälper dig att nysta i svaret. 

Vad är egentligen tillgänglighetsdirektivet?

Direktivet är framtaget av EU med målbilden att göra det enklare för alla människor, inklusive de med en funktionsnedsättning, att interagera med digitala tjänster och produkter. Omfattningen är bred och inkluderar datorer, smartphones, banktjänster, mobila applikationer och e-handel. Även om din verksamhet inte inkluderas nu så är chansen stor att dessa typer av legala krav kommer att omfatta fler verksamheter framöver. För att säkerställa tillgängligheten måste sannolikt dessa tjänster uppfylla standarden EN 301549 samt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Varför är detta viktigt?

Alla gynnas av mer tillgängliga tjänster, inte bara de omkring 20% av Sveriges befolkning som har någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet är nämligen inte bara en juridisk nödvändighet, det handlar också om inkludering och att värna om individens självständighet. 

Som “icing on the cake” är det faktiskt också en kommersiell möjlighet. Vanligtvis blir tjänster som är mer tillgängliga även snabbare och enklare att använda. Detta kan i sin tur leda till ökad trafik, högre konverteringsfrekvens och större försäljning. Visa att du tar tillgänglighet på allvar, och du signalerar en hög grad av professionalism och omsorg för alla dina kunder. Win-win för alla, med andra ord. 

Det här omfattas av direktivet

Produkter

Tjänster

Krav på webbplatser och appar 

För dig som redan nu har jobbat utifrån DOS-lagen, alltså digital offentlig service, kommer att känna igen dig. Det är samma fyra grundprinciper som gäller framöver:

  1. Möjlig att uppfatta – informationen måste presenteras så att alla användare kan förstå den.
  2. Hanterbar – användargränssnittet och navigationen måste vara lätt att hantera.
  3. Begriplig – all information och interaktion måste vara lätt att förstå.
  4. Robust – innehållet måste vara robust nog att fungera på olika plattformar och med olika hjälpmedel.

5 steg som tar dig närmare tillgänglighetsmålen

Steg 1: Utbilda, utbilda, utbilda!

Alla i din verksamhet som har någon beröring med dina digitala produkter och tjänster, allt från utvecklare och redaktörer till jurister och chefer, behöver veta vad digital tillgänglighet innebär. Ta det som en investering, med rätt kunskap kommer du att undvika både juridiska problem och haltande användarupplevelser.

Steg 2: Utse en tillgänglighetshjälte

En superhero i sammanhanget behövs, någon måste äga och driva frågan om tillgänglighet. Om denne saknas i nuläget, rekrytera hjälten pronto.

Steg 3: Kartlägg terrängen

Med en kombination av automatiska tester och manuell granskning får du koll på läget. Glöm inte att involvera personer med funktionsnedsättningar i testerna – de är dina bästa rådgivare. Om du inte vill genomföra det själv, står vi på Triggerfish redo.

Steg 4: Städa i avtalsarkivet

Har du avtalsmallar som inte ställer krav på tillgänglighet? Då är det dags att uppdatera dem. Se till att fånga upp krav på underleverantörer och tredjepartslösningar, likväl som leverantör.

Steg 5: Fullt ansvar, inga undanflykter

Det är i slutändan ditt ansvar att se till att era produkter och tjänster lever upp till lagen. Var därför noga med vilka du samarbetar med, hitta leverantörer som också tar tillgänglighet på allvar (typ sådana som vi ;))

Men hur lång tid tar det att bli tillgänglig då?!

Det beror på. Skönt svar va? Men det är den krassa verkligheten. Det kan pendla mellan några dagars arbete till år. Ett skrämmande stort spann, vi fattar det. Att snacka med oss först och få ett estimat sedan är melodin.

Det är smart att låta tillgänglighet bli en naturlig och kontinuerlig del av utvecklingsprocessen snarare än något man checkar av vid ett tillfälle

Emma Löwenberg, UX Designer och tillgänglighetsexpert på Triggerfish.

Still in panic? Vi löser det tillsammans 🙂

Vi kan hjälpa dig med att

Kontakta oss för att granska din webbplats

Fördjupning för dig som vill läsa vidare

Tillgänglighetskravet i sin helhet
Sammanfattning av digin.nu
Allt om WCAG
Lär dig om webbdirektivet och testa din webbplats för WCAG 2.1 AA