Namn: Per Forsberg
Började på TF: 2007

Du har jobbat hela 12 år på Triggerfish. Minns du ens hur du hamnade här?

Knappt! Men jo, jag pluggade ihop med en kille som efter studierna fick jobb här. Han pitchade sedan in mig som förslag vid en rekrytering. Och båda är kvar. Bolaget har genomgått enorma förändringar under de här åren vilket gör att det ibland känns som om att jag har bytt jobb, även om loggan är densamma.

Du är visserligen delägare men din huvudsakliga syssla är att utveckla. Berätta mer!

Det stämmer. Jag drivs av hantverket, att koda är bland det roligaste jag vet. Vanligtvis jobbar vi två utvecklare per projekt, på så vis skapar vi redundans och får löpande kunskapsöverföring. Ibland behöver även projektledaren ha med oss på kundmöten eller pitch-möten där tekniken står i fokus. Sedan är jag ofta bollplank i andra projekt vilket gör att jag kan dela med mig av kunskap till övriga kollegor. Jag hoppas att min erfarenhet hjälper oss skapa framtidssäkrade lösningar, lösningar som kan vidareutvecklas snarare än skrotas efter något år. 

Vilka egenskaper är viktiga om man vill jobba som utvecklare på Triggerfish?

Utöver gedigen teknisk kompetens så är det en vilja att hänga med i vad som händer i vår bransch. Det går undan i utvecklingen, omvärldsbevakningen håller oss a jour. Det blir som en ständigt pågående kompetenshöjning som man dels måste gilla och dels kunna omsätta hos kunderna. Och visst, vi jobbar nästan uteslutande med WordPress, men här kommer du exempelvis också få jobba med Laravel och Javascript-ramverk som React och Vue.

Folk har en tendens att tro att WordPress enbart är ett bloggplattform, men är det så?

Verkligen inte. Det är en gammal kvarleva från förr. WordPress används i dag till några av Sveriges största webbplatser. Eftersom vi har specialicerat oss på WordPress har vi kunskaperna kring hur man använder det maximalt. Vår kompetens inom användarvänliga redaktörsupplevelser, prestanda och hastighet samt vår filosofi kring säkerhet, både kring tilläggen vi tillåter men också hur vi skriver vår kod, är de största framgångsfaktorerna.

Hur skulle du vilja beskriva Triggerfish som arbetsgivare?

Det är ett ställe med högt i tak. Det finns ansvarsområden men inga direkta hierarkier vilket skapar ett hjärtligt och extremt lättsamt arbetsklimat. Det är också lätt att påverka sin sits. Om du har en bra idé och kan argumentera för den så är det sällan problem att också genomföra den.

Är du utvecklare och intresserad av att jobba med oss? Just nu söker vi fler utvecklare.

Kolla in vår lediga utvecklartjänst