Säkerhets­föreskrifter

På Triggerfish håller vi säkerheten avseende system och personuppgifter högt i vårt dagliga arbete. Nedan har vi samlat de säkerhetsföreskrifter avseende personuppgifter som är en del av vårt Biträdesavtal med dig som kund.

Privacy by design

Utvecklingsprocesser, system och applikationer som används- och tas fram av Triggerfish utgår från ett inbyggt dataskydd.

Fysiskt skydd

Fysiska platser där personuppgifter förvaras ska skyddas med lämpliga tillgänglighetskontroller för att säkerställa att endast behöriga personal har tillgång till personuppgifter.

Skydd mot skadlig kod

Relevanta system ska vara skyddade mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång.

Begränsning av åtkomst

Inloggningar och andra åtkomstsystem ska vara roll- och individbaserade i syfte att endast ge tillgång- och åtkomst till personuppgifter som är nödvändiga för att utföra aktuell uppgift.

Backup

System där Triggerfish behandlar personuppgifter backas upp för att bland annat förhindra oavsiktlig förlust.

Loggning

Relevanta system med åtkomstkontroll loggas där personuppgifter behandlas.

Kryptering

Kommunikation över internet mellan system som behandlar personuppgifter sker över en krypterad anslutning (https).

Riskbedömning

Triggerfish ska löpande utföra riskanalyser kring system och tjänster.

Processer och rutiner

Triggerfish har tydliga rutiner och processer för de behandlingar av personuppgifter som utförs.

Systemregister

Triggerfish har fullgoda hjälpmedel för en bra kontroll på behandling av personuppgifter inom system, tjänster och övriga applikationer.

Senast uppdaterad: 2018-05-09

Få senaste nytt rakt i inkorgen!

Håll dig uppdaterad kring vad som händer hos oss genom att signa upp dig på vårt nyhetsbrev.