Representerar du ett fastighetsbolag eller bostadsprojekt och går i tankar att ta er an ett nytt webbprojekt? Triggerfish har lång erfarenhet av otaliga bostadsprojekt.

Historia

Vår resa inom fastighetsbranschen började tidigt 2000-tal då en av grundarna till Notar var engagerad i Triggerfish som mentor. Vi gjorde då många projektwebbplatser för diverse bostadsprojekt. Ofta var det skyltfönster där man samlade in mailadresser från intressenter.

2009 påbörjades projektet med Västermalmsstrand där visionen var att man skulle skapa en banbrytande säljprocess och upplevelse för lägenheterna som skulle säljas längst ut på Kungsholmen. 10 000 personer stod på intresselistan.

Tillsammans med kundens projektledare och ett företag som levererar renderingsbilder började vi ta fram webbplatsen för projektet som kom att bli totalt fyra hus. Konceptet innebar att webbplatsen öppnade upp ett bokningshus under 2 veckor där alla intressenter med könummer fick ange tolv lägenhetsval i prioriteringsordning. Med hjälp av muspekaren kunde man gå runt över huset och se vilka lägenheter som hade intressenter, vilka som var lediga eller bokade. Varje besökare hade i just dessa projekt full insyn i vilket könummer som hade högst chans att få lägenhet x eller y.

Eftersom bokningen var tidsbestämd och allt föranleddes av en upptrappning i kommunikationen var intresset högt. När bokningstiden var slut hade alla lägenheter intressenter. Vi levererade en omfattande excelfil som blev mäklarnas verktyg och som senare i projektet integrerades med Capitex när Skanska drev byggprojektet.

Resultatet blev att man sålde över 700 lägenheter på 2 mäklare på rekordtid. Aldrig förr hade ett fastighetsprojekt sålt så snabbt.

Bokningsmotor

Idag jobbar vi väldigt nära fastighetsbolagen med flertalet projekt. Sedan Västermalmsstrand har vi byggt om plattformen flera gånger och lösningen är idag mer fristående och dynamisk. Vi är numer helt oberoende av en renderingslösning och kan utifrån skisser skapa ett bokningshus eller bokningsmotor som stödjer olika säljprocesser.

En trend vi ser är att allt fler fastighetsbolag vill skapa en samlingsplats för bostadsköparen genom hela processen. I säljprocessen kan besökaren i princip köpa en lägenhet utan visning (lite som att köpa en Tesla på webben) och göra alla tillval via webbplatsen. När säljprocessen är avslutad har bostadsägaren tillgång till dokument som köpekontrakt och protokoll, kontakt till övriga medlemmar och tillgång till lösningar för t.ex. bokning av tvättstuga.

Fördelarna med att skapa en digital säljprocess är många men framförallt så sparar man genom en snabb säljprocess både tid och pengar i projektgruppen.

Bostadsprojekt

Många av våra projekt går ut på att skapa projektsidor för specifika bostadsprojekt. Här handlar det om att marknadsföra projektet, visa på tidslinjer, samla intresse samt stödja mäklare med säljverktyg.

Bostadsväljare

Det första steget för att visa upp ett hus (förutom projektsida) är att erbjuda en bostadsväljare där kunden kan se vilka lediga lägenheter som finns, kunna filtrera och ge mäklaren ett verktyg för att redigera status.

Mina sidor

Mina sidor är ett bra verktyg för att skapa band mellan köpare och säljare där man underlättar i kommunikation och relation med intressenter och de som köpt en lägenhet. Vi har tex. skapat mina sidor för SSM.

Utmaningar

Det vi ofta stöter på är att man inte har diskuterat och enats om vilken säljstrategi man önskar. Ska man ha en kö? Ska besökare få göra val? Ska man ha en bokningsmotor? Hur hanterar man VIP-kunder? Hur hanterar man tidigare listor? Hur vill mäklaren arbeta? Ska bostadsprojektet ha en egen webbplats eller vara integrerad i befintlig webbplats?

Maila gärna Mikael Mälarström eller Jakob Pernvik för att bolla tankar och funderingar i ert projekt.