I dagarna rullar kampanjen Vit Jul ut där filmen fått stor spridning och engagemang. Triggerfish ligger bakom webbplatsen där vi varit ansvariga för koncept, design och teknik.

Kampanjen görs tillsammans med IOGT-NTO-rörelsen där målet är att få människor att ta ställning mot alkohol under julen och istället låta det vara barnens jul. I årets kampanj har man tagit fram en film där man intervjuar barn för att få deras perspektiv på vuxnas beteenden när de dricker alkohol.

Vit Jul ligger även nära webbplatsen glasklar.se som Triggerfish också gjort. I detta projekt är syftet att lyfta på locket och prata om hur alkohol påverkar oss.