Under året har Triggerfish tillsammans med designbyrån Stockholm Graphics jobbat intensivt med folkrörelsen Folkets Hus och Parker (FHP).

Folkrörelsen har mer än 500 medlemsföreningar i Sverige som driver Folkets Hus, folkparker, biografer m.m. FHP är partipolitiskt och religiöst obunden. FHP driver en verksamhet med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla likas värde.

Pompe och Johan på Stockholm Graphics har under året jobbat fram en helt ny grafisk profil, tonalitet och varumärkesplattform för rörelsen som tagit sin form i webbprojektet. För Triggerfish har projektet inneburit ett omfattande kravställningsarbete i hur man ska säkerställa att vi tar fram en plattform som stöder verksamhetens framtida behov och digitaliseringsprocess. Att koppla samman webbplatsen med alla stödsystem har varit en rolig utmaning. Då FHP har många redaktörer utspridda över hela landet med olika roller och behörigheter har projektet även inneburit mycket tankearbete i hur detta på bästa möjliga vis ska sättas upp.

Spännande kund och projekt som vi ser fram emot att få följa.

Besök webbplatsen