Sedan en tid tillbaka jobbar vi med organisationen KRAV och projektet att skapa nya krav.se. KRAV är ett av Sveriges starkaste varumärken och står för det hållbara alternativet i varuhyllan.

I en värld där vi alla måste ta ansvar för människa och miljö är det otroligt lärorikt och spännande att få ta sig an ett projekt som nya Krav.se. Vikten av att göra rätt val, och insikten i hur svårt det är när man väl står framför varorna, är drivkraften som tar oss framåt. KRAV agerar med små medel på en marknad som är komplex för konsumenterna.

Vårt uppdrag är att tillsammans med KRAV tydliggöra varför man ska köpa kravmärkt mat samt förenkla kommunikationen mot andra företag. På så bidrar den nya kommande webbplatsen till att KRAV kan stärka sina positioner på marknaden.