Bytbil och Triggerfish har i dagarna tecknat ett intentionsavtal som innebär att Triggerfish blir Bytbils utvalda webbyrå.

Bytbil.com är Sveriges ledande mötesplats för bilköpare och bilhandlare och förmedlar bilar, mc, transportfordon m.m. åt mer än 2600 bilhandlare i Sverige. Bytbil har sedan många år även en viktig ställning som helhetsleverantör av digitala tjänster till Sveriges bilhandlare varav webbproduktion och förvaltning varit några av tjänsterna.

Då kraven på mer specialanpassade lösningar och webbplatser ökar har Bytbil valt att ingå ett samarbete med Triggerfish.

Triggerfish har mycket stark kompetens kring WordPress, koncept & design, förvaltning samt en stark projektledning. Vi ser fram emot att få jobba nära Triggerfish i framtiden.

”Med Triggerfish som strategisk partner kan vi tillföra ytterligare kompetens kring frågor och projekt som rör större produktioner av kunders webbplatser. Detta samarbete skapar utrymme för Bytbil att fokusera mer på kärnaffären vilket är förädling av data och förmedling av bilar åt Sveriges bilhandlare. Genom förädling, förvaltning och förmedling av data till rätt person, rätt plats och rätt tillfälle vill vi skapa en köpupplevelse i världsklass.
Triggerfish har mycket stark kompetens kring WordPress, koncept & design, förvaltning samt en stark projektledning. Vi ser fram emot att få jobba nära Triggerfish i framtiden”, säger Therese Ahlström Brodowsky, VD på Bytbil.

”På Triggerfish ser vi mycket positivt på samarbetet då vi får en otroligt intressant kundgrupp att jobba med. Att sälja bilar handlar idag om att bearbeta kunden online i betydligt större utsträckning än tidigare. Kunderna har redan bestämt sig innan man kliver in i bilhallen varpå smarta lösningar runt bilhandlarens digitala närvaro blir alltmer viktigt”, säger Jakob Pernvik, VD på Triggerfish.