Vilket publiceringsverktyg eller CMS skall man välja? Går det ens att jämföra EPiServer och WordPress?

För ett antal år sedan fanns det massvis med olika små- och medelstora CMS på marknaden (CMS står för Content Management System). Alla webbyråer och reklambyråer hade egna CMS (vi på Triggerfish har ägt två olika CMS historiskt). Jajja gjorde tester med vilket CMS som var bäst ur ett SEO perspektiv. Det var då, nu är det nya tider.

Senaste åren har de mindre egenutvecklade CMSen försvunnit och kvar står först och främst ett vägval om man vill gå mot ”open source” eller mot system baserade på Microsoft med licensavgifter.

Opensource

Idag finns det 2-3 stora och etablerade CMS inom opensource. Drupal, Joomla och WordPress. Opensource eller ”öppen källkod” betyder kort och gott att koden är tillgänglig för alla och att det inte finns någon licensavgift för att nyttja mjukvaran. Inom varje opensourceplattform finns det plugins, eller så kallade tillägg till kärnan, som man kan lägga till sin webbplatsinstallation genom att ladda hem det eller köpa det av en utvecklare eller företag som utvecklat tillägget eller tjänsten.

Alla tre plattformarna byggs på ideel basis och skiljer sig en del åt. Drupal kallar sig för ett ”framework” där man mer eller mindre börjar varje projekt från ett vitt papper och har därigenom få begränsningar men som även gör att det tar längre tid att utveckla en webbplats på denna plattform. Joomla är enklare att utveckla inom men inte lika etablerat som det största CMSet, WordPress.

WordPress som är världens största CMS med 20% av världsmarknaden har sin historik från att vara en bloggplattform men som med åren vuxit till att bli ett fullfjädrat CMS. WordPress har en hel färdigt vid start men kan anpassas mot de flesta krav.

Licensebaserade system

EPiServer bygger på att man betalar en licens, löpande avgift  och därefter väljer en webbyrå att jobba med. Ofta väljer man en design- och en teknisk webbyrå att jobba med. Större företag och organisationer har historiskt valt att jobba med EPiServer då det är Microsoft miljö, anses vara säkert, bra ur ett integrationsperspektiv, samt att det är känt för att kunna kombinera intranät, extranät och e-handel i en plattform.

Hur väljer man CMS?

Det finns några enkla frågor som du bör ställa dig om du står i valet och kvalet av plattform:

1) Vill man ha ”open-source” eller Microsoft? Det kan finnas en poäng att ha Microsoft om man tex. har en miljö där CMS skall kopplas väldigt tight med sin övriga Microsoft miljö. Tex. Active Directory.

2) Budget. Har man en budget lägre än 400 tkr. Då bör man helt klart välja bort EPiServer då dessa projekt kostar betydligt mer.

Vi ser en generell trend att allt större bolag och organisationer som tidigare primärt jobbat i EPiServer nu väljer att lägga nya projekt i WordPress, ofta drivet av marknadsavdelningen. Kul trend från USA är att Microsoft själva bygger alltmer webbplatser WordPress.

Ps. Bilden har vi lånat från everydayepistle.com