Det nya EU-direktivet när det gäller tillgänglighet ställer större krav på att din hemsida ska vara tillgänglig och optimerad för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Direktivet ger väldigt tydliga anvisningar och vi vill dela med oss av en checklista vi har för att testa. 

Översikt över webbdirektivet hittar du här: https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

20 % av alla besökare har en nedsättning

Var 5:e besökare har någon form av nedsättning som gör att deras upplevelse av webbplatsen inte blir optimal. Nedsättning kan vara:

På Triggerfish tycker vi det är viktigt att oavsett om en webbplats lyder under lagligt krav eller, bör man ta hand om ovan personers nedsättningar.

Där teknik möter content och design

WCAG skär genom alla tre aspekterna av en webbplats och ställer krav på både utvecklaren, designern och den som är ansvarig för innehåll.

Kognitiv nedsättning – hur ser en bra webbplats ut?

Verktyg för att testa

Det bästa sättet för att testa tillgängligheten är att använda sig både av manuell och automatisk testning.

Följande verktyg rekommenderar vi:

Fler verktyg hittar du här: https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

Checklista för manuell testning

Bilder

Video

Färger

Tabeller

Listor

Går innehållet att förstora? Testa att zooma in sidan i webbläsaren. Får du ett mobilutseende? Det ska inte bli en horisontell scrollningslist. Innehåll ska inte förstöras, så att något försvinner eller blir svårt att förstå.

Tangentbordsstyrning och fokus

Att hoppa över innehåll

Finns det länk som leder till huvudinnehållet? Är innehållet grupperat med strukturelement, landmärken, rubriker?

Sidtitlar

Är sidtiteln beskrivande? Har sidtitlar konsekvent med huvudrubrik och länk till sidan? Framgår webbplatsägare?

Länkar

Vart länken leder framgår av länktexten själv. Om du vill ange att länken går till en annan webbplats, skriv den i slutet av länktexten.

Rubriker

Finns det en H1:a som första rubrik i början av sidan? Är de rubriker som är visuella också kodade som rubriker? Är innehållet på sidan bra grupperat med rubriker? Har varje ny sektion med innehåll en ny rubrik? 

Är rubrikerna hierarkiskt ordnade? Är rubrikernas texter beskrivande? Kontrollera med Tota11y.

Språk

Finns det huvudsakliga språket angivet? Se i kod eller använd Accessibility Toolbar i IE. Finns annat språk och är det i så fall uppmärkt med korrekt språk (lang=”en”)?

Validerar koden?

Navigering

Validera HTML
Validera CSS

Är det tydligt vart användaren befinner sig när de har gått ner i strukturen på webbplatsen? Syns det vilket val som är gjort i huvudmenyn/undermenyn?

Finns det en navigeringslist/brödsmulelista?

Syns det vilken sida som är aktiv i menyn?